LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M2 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.02-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Ciągnik znajdujący się na stanowisku ma tendencję do przegrzewania się. Z wywiadu przeprowadzonego z użytkownikiem wynika, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie termostatu. Wykonaj ocenę stanu technicznego elementów układu chłodzenia tego silnika. Uwagi zapisz w odpowiednich kolumnach Tabeli 2.
Sprawdź temperaturę krzepnięcia płynu chłodzącego. Zapisz wartość temperatury w Tabeli 3. Jeżeli temperatura krzepnięcia będzie wyższa niż (-25°C), wymień płyn chłodzący.
Następnie wykonaj demontaż termostatu. Oceń jego stan techniczny. Wnioski i spostrzeżenia zapisz w Tabeli 2. Zamontuj nowy termostat, zalej układ cieczą chłodzącą, której temperatura krzepnięcia wynosić będzie około (-25°C). Potrzebną ilość koncentratu do sporządzenia cieczy oblicz na podstawie danych z Tabeli 1 i zapisz w odpowiednim miejscu Tabeli 3. Uruchom ciągnik i sprawdź jakość naprawy.
Uwaga: Nie sprawdzaj temperatury krzepnięcia cieczy chłodzącej przygotowanej do zalania układu chłodzenia.
Zamiar uruchomienia silnika zgłoś zespołowi egzaminacyjnemu przez podniesienie ręki i po jego wyraźnym pozwoleniu uruchom silnik i sprawdź szczelność układu chłodzenia po naprawie.
Uwaga!
Aby ocenić stan techniczny termostatu (wymontowanego z układu chłodzenia silnika) należy sprawdzany termostat umieścić w naczyniu z gorącą wodą (bezpośrednio po jej zagotowaniu). Termostat umieścić w naczyniu za pomocą linki lub drutu.
Tabela 1. Proporcje rozcieńczania koncentratu z wodą
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- ocena stanu technicznego układu chłodzenia - Tabela 2,
- parametry techniczne cieczy chłodzącej - Tabela 3,
- wymieniony termostat oraz
przebieg wykonania naprawy układu chłodzenia.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M2