LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M34 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.34-01-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W pobliżu miejscowości K ma być wykonany pionowy otwór wiertniczy, którego profil geologiczny przedstawiono na wyciągu z projektu geologiczno-technicznego otworu. Złoże gazu ziemnego występuje na głębokości 2990 3000 m. W przekroju całego otworu nie przewiduje się występowania siarkowodoru. Sporządź w tabeli 1 zapotrzebowanie (w metrach) na rury okładzinowe potrzebne do zarurowania otworu wiertniczego, dobierając odpowiednie średnice rur oraz uwzględniając niezbędny 10% zapas dla każdej kolumny rur, lecz nie mniej niż 20 m.
Oblicz gęstości płuczek wiertniczych, które należy zastosować w kolejnych interwałach otworu, wiedząc że ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez płuczkę powinno być wyższe od ciśnienia złożowego o 0,5 MPa/1000 m otworu. Obliczenia i wyniki zapisz w tabeli 2.
Oblicz maksymalne obciążenie haka wiertniczego, które wystąpi podczas zapuszczania rur okładzinowych 7 (grubość ścianki 10,36 mm). Do obliczeń przyjmij gęstość płuczki użytej w czasie wiercenia tego interwału, natomiast jako długość kolumny rur okładzinowych przyjmij odległość od powierzchni terenu do głębokości posadowienia tej kolumny. Obliczenia i wyniki zapisz w tabeli 3.
Dobierz z przedstawionego wykazu głowic uzbrojenie przeciwerupcyjne wylotu otworu wiertniczego, jakie należy zamontować po zapuszczeniu kolumny rur okładzinowych 9 5/s", dla odwiercenia interwału otworu pod rury 7" (800 1900 m), uwzględniając ciśnienie głowicowe, klasę zagrożenia erupcyjnego i kategorię zagrożenia siarkowodorowego. Przy wyborze głowic zapewnij poprawną realizację projektu, nie podwyższając bez uzasadnionej potrzeby kosztów. Obliczenia, dobrany zestaw głowic wraz z uzasadnieniem zapisz w tabeli 4.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M34