LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M34 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.34-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Firma wiertnicza Zet-drilling otrzymała zlecenie wykonania w otworze wiertniczym o głębokości 2800 m cementowania dwustopniowego eksploatacyjnej kolumny rur okładzinowych o średnicy 7". Średnica końcowa otworu wiertniczego wynosi 8Vi". Kolumna techniczna rur okładzinowych o średnicy 9%" została już zapuszczona do głębokości 2100 m.
Na podstawie schematu zacementowania kolumny eksploatacyjnej rur okładzinowych 7", wykonaj obliczenia i sporządź zestawienie związane z realizacją planowanych prac wiertniczych, czyli:
- oblicz ilość składników zaczynu cementowego potrzebnych do wykonania zabiegu cementowania pierwszego stopnia kolumny rur okładzinowych o średnicy 7", obliczenia i wyniki zapisz w tabeli 1,
- oblicz objętość przybitki, którą należy użyć do wytłoczenia zaczynu cementowego pierwszego stopnia, obliczenia i wyniki zapisz w tabeli 2,
- oblicz ilość składników zaczynu cementowego potrzebnych do wykonania zabiegu cementowania drugiego stopnia kolumny rur okładzinowych o średnicy 7", obliczenia i wyniki zapisz w tabeli 3,
- oblicz objętość przybitki, którą należy użyć do wytłoczenia zaczynu cementowego drugiego stopnia, obliczenia i wyniki zapisz w tabeli 4,
- sporządź wykaz narzędzi i osprzętu niezbędnych do zacementowania kolumny eksploatacyjnej oraz wykaz elementów uzbrojenia wgłębnego rur okładzinowych o średnicy 7", wykaz zapisz w tabeli 5.
Schemat zacementowania kolumny eksploatacyjnej rur okładzinowych o średnicy 7", narzędzia i osprzęt używany do prac cementacyjnych oraz uzbrojenia wgłębnego rur okładzinowych, a także wybrane dane i wzory do obliczeń projektowych zamieszczone są w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M34