LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M34 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.34-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Liczba i rodzaj zamknięć głowic przeciwerupcyjnych montowanych na rurach okładzinowych 9%", maksymalne ciśnienie głowicowe oraz klasa ciśnieniowa tych głowic - tabela 1
R.1.1 zapisano: otwór wiertniczy w klasie B zagrożenia erupcyjnego
R.1.2 zapisano uzasadnienie: otwór znajduje się w rejonie o znanej budowie geologicznej i znanej charakterystyce złożowej oraz gradient ciśnienia złożowego nie przekracza 0,013 MPa/m (0,13 MPa/10 m) lub gradient ciśnienia złożowego nie przekracza 0,013 MPa/m (0,13 MPa/10 m)
R.1.3 zapisano: otwór zaliczony do II kategorii zagrożenia siarkowodorowego
R.1.4 zapisano uzasadnienie: przewidywany wypływ siarkowodoru będzie większy od 18 m3/min i mniejszy od 120 m3/min lub przewidywany wypływ siarkowodoru może wynieść 24 m3/min
R.1.5 zapisano: wylot otworu należy wyposażyć w głowicę z czterema zamknięciami, z których jedno jest zamknięciem uniwersalnym
R.1.6 zapisano uzasadnienie: wylot otworu ma mieć cztery zamknięcia, gdyż otwór zaliczony jest do II kategorii zagrożenia siarkowodorowego
R.1.7 obliczona wartość maksymalnego ciśnienia głowicowego wynosi od 28,35 MPa do 29,7 MPa lub od 283,5 bar do 297 bar
R.1.8 zapisana klasa ciśnieniowa głowicy przeciwerupcyjnej - 5M
R.1.9 zapisano uzasadnienie: ciśnienie robocze głowicy przeciwerupcyjnej musi być wyższe od obliczonego maksymalnego ciśnienia głowicowego czyli wynosi 345 bar lub 34,5 MPa
R.2
Rezultat 2: Średnica stabilizatorów oraz średnica i ilość obciążników, które należy zamontować w przewodzie wiertniczym - tabela 2
R.2.1 zapisano: średnica otworu wiertniczego lub średnica świdra 216 mm lub 8V£"
R.2.2 obliczona wartość średnicy stabilizatora wynosi 8 15/32" lub należy do przedziału 215,11- 215,22 mm
R.2.3 zapisano: możliwe średnice obciążników Do1 = 162 mm; Do2 = 183,6 mm
R.2.4 zapisano: wybór obciążników o średnicy 6%" lub 171,4 mm
R.2.5 obliczony rzeczywisty wymagany ciężar pasa obciążników zawiera się w przedziale 26378 - 26379 kG
R.2.6 zapisany ciężar jednostkowy obciążników 6%" - 149,8 kG/m
R.2.7 obliczona wartość długości pasa obciążników mieści się w przedziale 176 - 177 m
R.2.8 liczba obciążników wynosi: 18 sztuk lub 18 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M34