LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M3 - PAŹDZIERNIK 2013 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.03-01-13.10


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zamontuj formę wtryskową na wtryskarce. Podłącz układ chłodzenia oraz załóż wszystkie osłony. Włącz ogrzewanie układu uplastyczniającego. Zapoznaj się z kartą technologiczną wyrobu wraz z wzorem wyrobu oraz z instrukcjami obsługi i BHP przy pracy na wtryskarce. Przygotowanie formy do procesu wtryskiwania zgłoś przewodniczącemu PZNCP. Po uzyskaniu zgody uruchom proces produkcyjny wyrobu z przygotowanego granulatu, który kontynuuj przez Vi godziny, a następnie wyłącz wtryskarkę. Wyroby i odpady poprodukcyjne odstaw na wyznaczone miejsce. Oceń jakość wykonanego wyrobu porównując jego kształt i wymiary z informacjami zawartymi w katcie technologicznej.
Na stanowisku masz: formę wtryskową, urządzenia i narzędzia umożliwiające montaż jej na wtryskarce oraz środki pomocnicze używane w czasie procesu wtryskiwania.
Wypełnij wolne pola Karty zdania produkcji zawartej w arkuszu egzaminacyjnym.
Karta zdania produkcji
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- montaż formy na wtryskarce,
- jakość wyrobu,
- wypełniona karta zdania produkcji
oraz
przebieg wyprodukowania wyrobu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M3