LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M4 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.04-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj ręcznie formę odlewniczą składającą się z dwóch skrzynek formierskich. Wykorzystaj niedzielony model odlewniczy z obieraniem znajdujący się na stanowisku egzaminacyjnym oraz skrzynki formierskie. Położenie modelu w formie określają dane z tabeli 2.
Wykonanie zadania rozpocznij od przygotowania masy formierskiej do wypełnienia skrzynek, przez świeżenie w mieszarce masy bentonitowej o wilgotności 2%, dostępnej na stanowisku. Wilgotność końcowa masy po dodaniu wody powinna wynosić 3%. Przygotuj masę w ilości pozwalającej wypełnić skrzynki formierskie. Dane dotyczące ilości użytej masy i wody zapisz w tabeli 3. Odpowietrzanie formy wykonaj zgodnie z danymi w tabeli 1.
Po wykonaniu połówek formy zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny przygotowanych elementów. Po uzyskaniu zgody złóż formę odlewniczą. Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędny sprzęt, materiały i narzędzia. Przestrzegaj zasad organizacji pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń. Uporządkuj stanowisko pracy.
Tabela 1. Normy odpowietrzania form
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M4