LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M8 - CZERWIEC 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.08-01-17.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 2: Zmontowany fragment ścisków bezpieczeństwa i ich sposób przyłożenia do rury okładzinowej
Uwaga: Ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny
1 W segmentach założone sprężyny, ostrza zabezpieczone zawleczkami
2 Segmenty połączone sworzniami zabezpieczonymi zawleczkami
3 Zmontowany fragment ścisków ułożony zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w instrukcji przekazanej egzaminatorowi - górna krawędź ostrzy znajduje się od strony złączki rury okładzinowej
Rezultat 3: Zamontowany na rurze okładzinowej centralizator sprężynowy i pierścień ustalający
1 Dobrany właściwy do średnicy rury pierścień ustalający (stop collar)
2 Dobrany właściwy do średnicy rury centralizator sprężynowy
3 Zamontowany pierścień ustalający na rurze okładzinowej nie da się przesunąć po rurze
4 Zawleczki (gwoździe) spinające pierścienie centralizatora włożone w prowadnice od strony złączki rury okładzinowej i zagięte
5 Centralizator sprężynowy zamontowany na rurze w taki sposób, że pierścień ustalający znajduje się pomiędzy pierścieniami centralizatora lub centralizator dosunięty do złączki rury okładzinowej i od dołu jego ruch ogranicza pierścień ustalający
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M8