LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M8 - WRZESIEŃ 2015 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.08-01-15.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Tabela 1. Charakterystyka rury okładzinowej - zapisane przez zdającego parametry zgodne z tabelą 5 przygotowaną przez ośrodek
1 Średnica nominalna rury w calach
2 Grubość ścianki rury w mm
3 Średnica wewnętrzna rury w mm
4 Ciężar jednostkowy rury w lb/ft
5 Ciężar jednostkowy rury w daN/m
Rezultat 2. Rura okładzinowa przygotowana do zapuszczenia oraz Tabela 2. Fragment metryki rur okładzinowych spełniają następujące warunki:
UWAGA: zdający przy pomiarze rury może skorzystać z pomocy asystenta technicznego._
1 Gwinty rury okładzinowej są czyste i odsłonięte
^ W oznaczeniu kierunku ułożenia rury na rampie - narysowana kredą strzałka z grotem skierowanym w kierunku złączki rurowej lub w inny sposób jednoznacznie określający kierunek ułożenia rury na rampie rurowej
3 Na rurze zapisano numer kolejny rury - 20 4 W opisie na rurze podano długość rury okładzinowej bez gwintu z dokładnością ±0,01 m - zgodne z tabelą 5 przygotowaną przez ośrodek W tabeli 2. Fragment metryki rur okładzinowych zapisano:
5 Numer rury w otworze: 123 6 Numer rury na rampie: 20 7 Długość rury - zgodna z tabelą 5 przygotowaną przez ośrodek
8 Łączną długość rur: 1367,51 m + długość zmierzonej rury okładzinowej bez gwintu - wymiar podany w m z dokładnością ±0,01 m
9 W kolumnie Rozmieszczenie centralizatorów, zaznaczono literą „C" usytuowanie centralizatora na rurze nr 123 (20)
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M8