LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZE艃 2020 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: MS.12-01-20.01-SG


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Formularz nr 1
zapisane:
R.1.1 Obowi膮zki zespo艂u powypadkowego wynikaj膮ce z Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w przy pracy - min. 4, spo艣r贸d: dokona膰 ogl臋dzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urz膮dze艅 technicznych, stanu urz膮dze艅 ochronnych oraz zbada膰 warunki wykonywania pracy i inne okoliczno艣ci, kt贸re mog艂y mie膰 wp艂yw na powstanie wypadku; sporz膮dzi膰 szkic lub wykona膰 fotografi臋 miejsca wypadku; wys艂ucha膰 wyja艣nie艅 poszkodowanego; zebra膰 informacje dotycz膮ce wypadku od 艣wiadk贸w wypadku; zasi臋gn膮膰 opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalist贸w; zebra膰 inne dowody dotycz膮ce wypadku; dokona膰 prawnej kwalifikacji wypadku; okre艣li膰 艣rodki profilaktyczne oraz wnioski; sporz膮dzi膰 protok贸艂 powypadkowy; ustali膰 okoliczno艣ci i przyczyn wypadku; niezw艂ocznie po otrzymaniu wiadomo艣ci o wypadku przyst膮pi膰 do ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku; wykorzysta膰 materia艂y zebrane przez organy prowadz膮ce 艣ledztwo lub dochodzenie; zapozna膰 poszkodowanego z tre艣ci膮 protoko艂u powypadkowego przed jego zatwierdzeniem; zapozna膰 z tre艣ci膮 protoko艂u powypadkowego cz艂onk贸w rodziny zmar艂ego pracownika oraz pouczy膰 ich o prawie zg艂aszania uwag i zastrze偶e艅 do ustale艅 zawartych w protokole powypadkowym.
R.1.2 Przyczyny organizacyjne wyst膮pienia wypadku przy pracy - min. 2, np. niew艂a艣ciwa organizacja pracy, brak dostatecznego nadzoru, tolerowanie przez osoby sprawuj膮ce nadz贸r odst臋pstw od zasad bezpiecznej pracy
R.1.3 Przyczyny ludzkie wyst膮pienia wypadku przy pracy - min. 3, np.: niezachowanie nale偶ytej ostro偶no艣ci, wej艣cie na drog臋 transportow膮 bez upewnienia si臋, czy czynno艣膰 ta nie spowoduje niebezpiecze艅stwa, lekcewa偶enie zagro偶enia przez poszkodowanego (brawura, ryzykanctwo), nieprzestrzeganie przepis贸w bhp, z艂a ocena zagro偶enia ze strony poszkodowanego, nieprawid艂owe zachowanie si臋 pracownik贸w, lekcewa偶enie zagro偶enia, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynno艣ci, nieprzestrzeganie przepis贸w bhp, naruszenie Zasad Ruchu Pieszych zawartych w Instrukcji bhp transportu i sk艂adowania towar贸w.
R.1.4 Termin sporz膮dzenia protoko艂u powypadkowego: nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
R.1.5 Termin zatwierdzenia protoko艂u powypadkowego przez pracodawc臋: nie p贸藕niej ni偶 w terminie 5 dni od dnia jego sporz膮dzenia.
R.1.6 Termin sporz膮dzenia cz臋艣ci I Statystycznej karty wypadki: nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protoko艂u powypadkowego.
R.1.7 Termin przes艂ania do urz臋du statystycznego cz臋艣ci II Statystycznej karty wypadku - uzupe艂niaj膮cej: nie p贸藕niej ni偶 z up艂ywem 6 miesi臋cy od dnia zatwierdzenia protoko艂u powypadkowego.
R.1.8 Okres przechowywania dokumentacji powypadkowej: 10 lat.
R.1.9 Rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych - min. 4 spo艣r贸d: zasi艂ek chorobowy, 艣wiadczenie rehabilitacyjne, zasi艂ek wyr贸wnawczy, jednorazowe odszkodowanie - dla poszkodowanego; jednorazowe odszkodowanie - dla cz艂onk贸w rodziny zmar艂ego ubezpieczonego, renta z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek piel臋gnacyjny, dodatek do renty rodzinnej -dla sieroty zupe艂nej, pokrycie koszt贸w leczenia z zakresu stomatologii i szczepie艅 ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie okre艣lonym ustaw膮.
R.2
Rezultat 2: Protok贸艂 ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy nr 6/2019 w cz臋艣ci dotycz膮cej danych pracodawcy, cz艂onk贸w zespo艂u powypadkowego wraz z funkcj膮 przypisan膮 do nazwiska i danych poszkodowanego
zapisane:
R.2.1 Nr protoko艂u: 6/2019 lub 06/2019 lub 006/2019 R.2.2 Dane pracodawcy: Centrum Logistyczne 鈥濵AX", ul. 1 Maja 8, 42-217 Cz臋stochowa; NIP 768-305-65-43; PKD 5210B
R.2.3 Sk艂ad zespo艂u powypadkowego: Micha艂 Zieli艅ski - specjalista ds. bhp, Ryszard K艂os - spo艂eczny inspektor pracy
R.2.4 Data wypadku: 7.05.2019 r. i godzina 9.35 R.2.5 Imi臋 i nazwisko poszkodowanego: Marek Tomera
R.2.6 Data urodzenia i PESEL poszkodowanego: 18.10.1980 r., PESEL 80101802656 R.2.7 Numer dowodu osobistego poszkodowanego : BNB 457432 R.2.8 Kom贸rka organizacyjna: magazyn M12 R.2.9 Stanowisko: kierowca - operator w贸zk贸w wid艂owych/ operator w贸zka
R.2.10 Kod zawodu: 8 3 4 4 0 1 R.3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI MS12