LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS13 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MS.13-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj zabieg pobrania górnego wycisku anatomicznego oraz przeprowadź prezentację szczotkowania zębów metodą roll i właściwego użycia nici dentystycznej Super Floss na modelu zębowym z założonym aparatem ortodontycznym stałym.
Przygotuj 2 litry 2% roztworu środka dezynfekcyjnego Omnisept Plus w wanience dezynfekcyjnej do dużych narzędzi. Uzupełnij druk Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego do dużych narzędzi. Do sporządzenia roztworu wykorzystaj Ulotkę koncentratu środka dezynfekcyjnego Omnisept Plus zamieszczoną w arkuszu.
W oparciu o Polecenia lekarza dentysty, informacj e zawarte w Ulotce masy wyciskowej oraz Ortodontycznej Karcie Pacjenta przygotuj stanowisko pracy higienistki stomatologicznej do planowanego zabiegu. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Przygotuj w kubeczku jednorazowym wodę do zarobienia masy wyciskowej.
UWAGA - Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przygotuj masę wyciskową alginatową, umieść ją na łyżce wyciskowej i pobierz wycisk na modelu. Gotowy wycisk przygotuj do transportu do pracowni techniki dentystycznej. Następnie przejdź do STANOWISKA POKAZU i zaprezentuj szczotkowanie zębów oraz właściwe używanie nici dentystycznej.
Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne.
Wypełnij Wkładkę do Ortodontycznej Karty Pacjenta oraz ustal i zapisz Zalecenia dietetyczne i higienizacyjne po założeniu aparatu ortodontycznego stałego. Arkusz pozostaw na biurku do oceny.
Podpisuj się jako Zuzanna Witkowska. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
- stanowisko przygotowane do pracy,
- Metryczka na wanienkę z roztworem środka dezynfekcyjnego do dużych narzędzi,
- Wkładka do Ortodontycznej Karty Pacjenta,
- Zalecenia dietetyczne po założeniu aparatu ortodontycznego stałego,
- Zalecenia higienizacyjne po założeniu aparatu ortodontycznego stałego,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu
oraz
przebieg czynności związanych z przygotowaniem masy wyciskowej, pobraniem wycisku na modelu zębowym i przygotowaniem wycisku do transportu oraz prezentacją szczotkowania zębów metodą roll i użyciem nici Super Floss na modelu z założonym aparatem ortodontycznym stałym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MS13