LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R14 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.14-01-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Sporządź rejestr odbioru drewna (ROD) na rejestratorze dla 2 dłużyc i wydrukuj go.
Numery sztuk napisane będą na czołach dłużyc. Loginem będzie PESEL zdającego, a hasłem 4 ostatnie cyfry numeru PESEL. Pozycja planu, grupa czynności, oddział i numer wykonawcy wskazane zostaną przez asystenta technicznego. Kierunek przychodu drewna: PKS.
Gatunek i sortyment dłużyc oraz wartości pomierzonych wielkości (średnice drewna w korze oraz pomiar długości) zapisz w karcie pomiarów dłużyc. Wszystkie dane i wartości wprowadź do rejestratora.
Zadanie wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w zagospodarowaniu lasu, zasadami sztuki leśnej oraz instrukcją użytkowania rejestratora i drukarki.
Wszelkie nieprawidłowości zgłoś przewodniczącemu ZN. Uporządkuj stanowisko pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wydruk rejestru odbioru drewna (ROD),
- dane sklasyfikowanej pierwszej sztuki dłużycy,
- dane sklasyfikowanej drugiej sztuki dłużycy oraz
przebieg wykonania pomiarów i obsługi rejestratora.
Karta pomiarów dłużyc
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R14