LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym dokonaj złożenia ogłowia z wędzidłem podwójnie łamanym z nachrapnikiem kombinowanym. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN) poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji złożonego ogłowia.
Następnie przygotuj konia do treningu na pojedynczej lonży na wypinaczach zwykłych, tj. wyczyść, osiodłaj i okiełznaj wylosowanego konia w ogłowie z wędzidłem podwójnie łamanym z nachrapnikiem kombinowanym. Załóż również ochraniacze na 4 nogi konia.
Wykonaj wszystkie wymagane czynności przygotowujące konia do lonżowania na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym w stajni. W zależności od wyposażenia ośrodka możesz mieć do dyspozycji pas do lonżowania lub siodło z czaprakiem i popręgiem.
Po przygotowaniu konia do lonżowania zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki gotowość do zaprezentowania sposobu wyczyszczenia, osiodłania, okiełznania i przypięcia lonży.
Przygotowanego do treningu konia przeprowadź w ręku na wyznaczony plac do lonżowania.
Prezentację lonżowania konia rozpocznij na polecenie osoby wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
Na lonżowniku masz 30-40 minut na zaprezentowanie następujących zadań:
- praca w stępie,
- przejście stęp - kłus,
- praca w kłusie,
- przejście kłus - stęp,
- zmiana kierunku lonżowania,
- moment i sposób założenia zwykłych wypinaczy oraz ich regulacja,
- użycie lonży,
- użycie bata,
- posługiwanie się pomocami głosu i mowy ciała. Uwaga!
Rozpocznij i zakończ prezentację w stępie.
Do przypięcia wypinaczy zwykłych wykorzystaj popręg siodła lub pas do lonżowania.
Po zakończeniu treningu odprowadź konia do stajni. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane pod nadzorem.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi"
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20