LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie Rysunku 1. i Rysunku 2. zidentyfikuj elementy siodła oraz podaj nazwy nachrapników, wypełniając Tabelę 1.
Na przedstawionych na Schemacie 1. czworobokach naszkicuj poszczególne figury ujeżdżeniowe z zaznaczeniem kierunkujazdy.
Wszystkie dokumenty do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN) gotowość do prezentacji sposobu okiełznania i osiodłania konia.
Przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego gotowość wykonania prezentacji konia w trzech chodach.
Na rozprężalni, na komendę osoby nadzorującej, dosiądź konia. Masz 20 minut na rozprężenie konia i przygotowanie ćwiczeń.
Na czworoboku o wymiarach 20m x40m masz 20 minut na zaprezentowanie następujących ćwiczeń:
- stęp na kontakcie na pierwszym śladzie,
- kłus anglezowany na pierwszym śladzie w prawo,
- zmiana kierunkujazdy w kłusie po przekątnej przez X,
- kłus anglezowany na pierwszym śladzie w lewo,
- koło 20mw kłusie ćwiczebnym,
- zatrzymanie i nieruchomość przez 5 sekund,
- półsiad w kłusie pół koła w dowolnym kierunku,
- zagalopowanie z lewej nogi na pierwszym śladzie, ze stępa lub z kłusa,
- zagalopowanie z prawej nogi na pierwszym śladzie, ze stępa lub z kłusa,
- stęp na długiej wodzy.
Ćwiczenia możesz wykonywać w dowolnej kolejności, jednak pamiętaj, aby rozpocząć i zakończyć prezentację w stępie.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi w czasie trwania egzaminu".
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20