LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj konia do treningu na pojedynczej lonży tj. wyczyść, osiodłaj i okiełznaj wylosowanego konia w ogłowie z wędzidłem podwójnie łamanym z nachrapnikiem kombinowanym.
Wykonaj wszystkie wymagane czynności przygotowujące konia do lonżowania na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym w stajni. W zależności od wyposażenia ośrodka możesz mieć do dyspozycji pas do lonżowania lub siodło z czaprakiem i popręgiem.
Po przygotowaniu konia do lonżowania zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do treningu oraz zaprezentuj sposób wyczyszczenia, osiodłania, okiełznania i przypięcia lonży.
Przygotowanego do treningu konia przeprowadź w ręku na wyznaczony plac do lonżowania.
Na lonżowniku masz od 30 do 40 minut na zaprezentowanie następujących działań:
- praca w stępie,
- przejścia stęp-kłus,
- praca w kłusie,
- przejścia kłus - stęp,
- zmiana kierunku lonżowania,
- moment i sposób założenia zwykłych wypinaczy oraz ich regulacja,
- użycie lonży,
- użycie bata,
- posługiwanie się pomocami głosu i mowy ciała. Pamiętaj:
- aby rozpocząć i zakończyć prezentację w stępie,
- do przypięcia wypinaczy zwykłych wykorzystaj popręg siodła lub pas do lonżowania.
Po zakończeniu treningu odprowadź konia do stajni. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane. Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi w czasie trwania egzaminu".
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- koń wyczyszczony,
- koń osiodłany, okiełznany i przygotowany do lonżowania
oraz
przebieg przygotowania konia do lonżowania, prezentacji lonżowania konia w dwóch chodach, postępowania z koniem w czasie lonżowania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20