LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przedstawionych na Schemacie 1. czworobokach naszkicuj poszczególne figury ujeżdżeniowe z zaznaczeniem kierunku jazdy.
Wszystkie szablony szkiców do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym dokonaj złożenia ogłowia wędzidłowego z nachrapnikiem polskim. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN) poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji złożonego ogłowia.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji sposobu okiełznania i osiodłania konia przygotowanego do jazdy wierzchem.
Po dokonaniu oceny przez egzaminatora przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię. Na rozprężalni, na komendę osoby nadzorującej dosiądź konia. Masz 25 minut na rozprężenie konia i przygotowanie go do ćwiczeń w trzech chodach.
Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji konia w trzech chodach.
Masz 15 minut na zaprezentowanie na czworoboku o wymiarach 20 m x 40 m następujących ćwiczeń:
- stęp na kontakcie na pierwszym śladzie,
- kłus anglezowany na pierwszym śladzie w prawo,
- zmiana kierunku jazdy w kłusie po przekątnej przez X,
- kłus anglezowany na pierwszym śladzie w lewo,
- koło EBE 20 m w kłusie ćwiczebnym,
- przejazd przez cavaletti kłusem w półsiadzie,
- zatrzymanie i nieruchomość 5 sekund,
- zagalopowanie i galop z lewej nogi na pierwszym śladzie,
- zagalopowanie i galop z prawej nogi na pierwszym śladzie,
- stęp na swobodnej wodzy.
Zdający będą wywoływani kolejno do zaprezentowania powyższego układu ćwiczeń w całości. Nazwy kolejnego ruchu na czworoboku będą wypowiadane głośno.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi w czasie trwania egzaminu". Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20