LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie rysunków zamieszczonych w Tabeli 1. znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym rozpoznaj rodzaje siodeł. Ich nazwy wpisz do Tabeli 1.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym dokonaj złożenia ogłowia wędzidłowego z nachrapnikiem polskim. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN) poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji złożonego ogłowia.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji sposobu okiełznania i osiodłania konia przygotowanego do jazdy wierzchem.
Po dokonaniu oceny przez egzaminatora przeprowadź w ręku przygotowanego do jazdy konia na rozprężalnię. Na rozprężalni na komendę osoby nadzorującej dosiądź konia. Masz 20 minut na rozprężenie konia i przygotowanie go do ćwiczeń.
Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji konia w trzech chodach.
Masz 10 minut na zaprezentowanie na czworoboku o wymiarach 20 m x 40 m następujących ćwiczeń:
1. stęp na pierwszym śladzie wjazd na linię środkową, zatrzymanie, ukłon w X,
2. kłus anglezowany na pierwszym śladzie w prawo,
3. zmiana kierunku jazdy w kłusie po przekątnej przez X,
4. kłus anglezowany na pierwszym śladzie w lewo,
5. koło 20 m w A kłusem ćwiczebnym w lewo,
6. koło 20 m w C kłusem w półsiadzie w prawo,
7. zatrzymanie i nieruchomość 5 sekund w B,
8. zagalopowanie i galop z lewej nogi na pierwszym śladzie,
9. zagalopowanie i galop z prawej nogi na pierwszym śladzie, 10. stęp na swobodnej wodzy.
Uwaga! Zdający będą wywoływani kolejno do zaprezentowania powyższego układu ćwiczeń w całości. Nazwy kolejnego ruchu na czworoboku będą wypowiadane głośno.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi w czasie trwania egzaminu". Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20