LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uzupełnij Tabelę 2., rozpoznając typy podków na podstawie rysunków oraz opisu zamieszczonego w Tabeli 1.
Nazwy typów podków wybierz ze zbioru nazw podków:
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym przygotuj konia do treningu na pojedynczej lonży na wypinaczach zwykłych tj. wyczyść, osiodłaj i okiełznaj wylosowanego konia w ogłowie z wędzidłem podwójnie łamanym z nachrapnikiem kombinowanym. Załóż również ochraniacze na 4 nogi konia. Wykonaj wszystkie wymagane czynności przygotowujące konia do lonżowania na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym w stajni. W zależności od wyposażenia ośrodka możesz mieć do dyspozycji pas do lonżowania lub siodło z czaprakiem i popręgiem.
Po przygotowaniu konia do lonżowania zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do treningu oraz zaprezentuj sposób wyczyszczenia, osiodłania, okiełznania i przypięcia lonży.
Zaplanuj pracę na lonży przez czas około 30 minut z podziałem na fazy rozgrzewki, pracy zasadniczej i uspokojenia.
Przygotowanego do treningu konia przeprowadź w ręku na wyznaczony plac do lonżowania.
Na placu do lonżowania zaprezentuj następujące zadania:
- praca w stępie,
- przejścia stęp - kłus,
- praca w kłusie,
- przejścia kłus - stęp,
- zmiany kierunku lonżowania,
- sposób i moment założenia zwykłych wypinaczy oraz ich regulacja,
- użycie lonży, bata oraz posługiwanie się pomocami głosu i mowy ciała.
Po zakończeniu treningu odprowadź konia do stajni. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane. Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi"
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
gryfowa,
z wydłużonym przodkiem,
półksiężycowata,
ze sztyftami,
pantoflowa.
hacelowa,
zwarta.
poślizgowa,
warszawska,
wyścigowa,
z wąsem,
trzyćwierciowa,
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20