LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R20 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: R.20-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym złóż rozłożone na elementy ogłowie wędzidłowe z nachrapnikiem polskim. Po złożeniu ogłowia zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do oceny i prezentacji ogłowia.
Następnie wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Wykonaj wszystkie wymagane czynności przygotowujące konia dojazdy na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym w stajni.
Po przygotowaniu konia do jazdy zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do jazdy oraz zaprezentuj sposób okiełznania i osiodłania konia.
Przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię.
Na rozprężalni, na komendę osoby wyznaczonej przez przewodniczącego ZNCP, dosiądź konia. Masz 20 minut na rozprężenie konia i przygotowanie ćwiczeń.
Na czworoboku o wymiarach 20 x 40 m masz 20 minut na zaprezentowanie następujących ćwiczeń:
- stęp na kontakcie na pierwszym śladzie,
- kłus anglezowany na pierwszym śladzie w prawo,
- zmiana kierunku jazdy w kłusie po przekątnej przez X,
- kłus anglezowany na pierwszym śladzie w lewo,
- koło 20 m w kłusie ćwiczebnym,
- zatrzymanie i nieruchomość przez 5 sekund,
- przejazd przez cavaletti kłusem w półsiadzie,
- zagalopowanie z lewej nogi na pierwszym śladzie,
- zagalopowanie z prawej nogi na pierwszym śladzie,
- stęp na długiej wodzy.
Zadania możesz wykonywać w dowolnej kolejności, jednak pamiętaj, aby rozpocząć i zakończyć prezentację w stępie.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego ZNCP miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi w czasie trwania egzaminu".
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI R20