LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R7 - CZERWIEC 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: R.07-01-16.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Ocena i klasyfikacja jakości powietrza atmosferycznego dla województwa M (Tabele 1-9)
Uwaga: T=przekroczona, N=nieprzekroczona - zapisy równoważne
R.1.1 w Tabeli 1 zapisane:
- wartość dopuszczalna SO2 (jedna godzina): 350 pg/m3 (kolumna 4)
- wartość dopuszczalna SO2 (24 godzin): 125 pg/m3 (kolumna 7)
- SO2 w żadnym punkcie pomiarowym nie został przekroczony względem normy (w kolumnie 5 i 8 wpisane wszędzie N)
R.1.2 w Tabeli 2 (SO2) zapisana klasa: A dla wszystkich stref (kolumna 5)
R.1.3 w Tabeli 3 zapisane:
- wartość dopuszczalna (jedna godzina): 200 pg/m3 (kolumna 4)
- wartość dopuszczalna (rok kalendarzowy): 40 pg/m3 (kolumna 7)
- NO2 w żadnym punkcie pomiarowym nie został przekroczony względem normy (w kolumnie 5 i 8 wpisane wszędzie N)
R.1.4 w Tabeli 4 (NO2) zapisana klasa: A dla wszystkich stref (kolumna 5)
R.1.5 w Tabeli 5 zapisane:
- wartość dopuszczalna (osiem godzin): 10 000 pg/m3 (kolumna 4)
- CO w żadnym punkcie pomiarowym nie zostało przekroczone względem normy (kolumnie 5 wpisane N)
R.1.6 w Tabeli 6 (CO) zapisano klasę: A dla wszystkich stref (kolumna 4)
R.1.7 w Tabeli 7 zapisane:
- wartość dopuszczalna (24 godziny): 50 pg/m3 (kolumna 4)
- zaznaczono przekroczenia (wpisane T) tylko dla punktu 1, 5, 6, 7 i 8 (w kolumnie 5)
- wartość dopuszczalna (rok kalendarzowy): 40 pg/m3 (kolumna 7)
- zaznaczono przekroczenia (wpisane T) tylko dla punktu 5 (kolumna 8)
- wartość dopuszczalna (częstość przekroczenia w roku): 35 razy w roku (kolumna 10)
- zaznaczono przekroczenia (wpisane T) tylko dla punktów 5, 6, 7, 8 (kolumna 11)
R.1.8 w Tabeli 8 (PM10) zapisane:
- klasa A dla strefy 1, 2 i 3 (kolumna 5)
- klasa C dla strefy 4 i aglomeracji miejskiej (kolumna 5)
R.1.9 w Tabeli 9 ocena roczna zapisane:
- klasa A strefy 1, 2 i 3 (kolumna 14)
- klasa C strefy 4 i aglomeracji miejskiej (kolumna 14)
R.1.10 na Mapie stref programów ochrony powietrza zaznaczone X w kratce dla strefy 4 i aglomeracji miejskiej
R.2
Rezultat 2: Ocena hałasu komunikacyjnego i przemysłowego na terenie aglomeracji miejskich (Tabela 10)
Uwaga: T=przekroczona, N=nieprzekroczona - zapisy równoważne
R.2.1 dopuszczalna wartość dźwięku dla punktu pomiarowego nr 1 wynosi 65 dB dla pory dnia i 56 dB dla nocy
R.2.2 dopuszczalna wartość dźwięku dla punktu pomiarowego nr 2 wynosi 65 dB dla pory dnia i 56 dB dla nocy
R.2.3 dopuszczalna wartość dźwięku dla punktu pomiarowego nr 3 wynosi 61 dB dla pory dnia i 56 dB dla nocy
R.2.4 dopuszczalna wartość dźwięku dla punktu pomiarowego nr 4 wynosi 50 dB dla pory dnia i 45 dB dla nocy
R.2.5 w punkcie pomiarowym nr 1 w kolumnie 6 zapisane: T lub przekroczony
R.2.6 w punkcie pomiarowym nr 2 w kolumnie 6 zapisane: T lub przekroczony
R.2.7 w punkcie pomiarowym nr 3 w kolumnie 3 i 6 zapisane: T lub przekroczony
R.2.8 w punkcie pomiarowym nr 4 w kolumnie 3 i 6 zapisane: T lub przekroczony
R.2.9 we wnioskach zaznaczone: Istnieje duża uciążliwość halasu komunikacyjnego oraz podane: szczególnie w nocy
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI R7