LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R7 - CZERWIEC 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: R.07-01-19.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Ocena stanu gleby ze względu na zawartość metali ciężkich
Uwaga:
dopuszcza się dla R.1.7- R.1.9 inne poprawne sformułowania W Tabeli 1 zapisane:
R.1.1 Gleba należy do grupy: I
R.1.2 dla Chromu - wartość dopuszczalna: 300
R.1.3 dla Kadmu - wartość dopuszczalna: 3
R.1.4 dla Ołowiu - wartść dopuszczalna: 100
R.1.5 dla Miedzi - wartść dopuszczalna: 150
R.1.6 dla Rtęci - wartść dopuszczalna: 3
R.1.7 Ocena: Badana gleba w punkcie pomiarowym A odpowiada wymaganiom dotyczącym zawartości metali ciężkich, ponieważ nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne w punktach pomiarowych
Uwaga:
Kryterium należy uznać za spełnione przy wybranej ocenie odpowiada pomimo braku wpisania uzasadnienia
R.1.8 Ocena: Badana gleba w punkcie pomiarowym B nie odpowiada wymaganiom dotyczącym zawartości metali ciężkich, ponieważ zostały przekroczone wartości dopuszczalne dla kadmu
R.1.9 Ocena: Badana gleba w punkcie pomiarowym C nie odpowiada wymaganiom dotyczącym zawartości metali ciężkich, ponieważ zostały przekroczone wartości dopuszczalne dla kadmu
R.2
Rezultat 2: Ocena stanu powietrza atmosferycznego
Uwaga: dopuszcza się dla R.2.5- R.2.7 inne poprawne sformułowania W Tabeli 2 zapisane:
R.2.1 dla dwutlenku azotu:
jedna godzina - poziom dopuszczalny 200 rok kalendarzowy - poziom dopuszczalny 40
R.2.2 dla dwutlenku siarki:
jedna godzina - poziom dopuszczalny 350 24 godziny - poziom dopuszczalny 125
R.2.3 dla tlenku węgla: 8 godzin - poziom dopuszczalny: 10000
R.2.4 dla pyłu zawieszonego PM10:
24 godziny - poziom dopuszczalny 50
rok kalendarzowy - poziom dopuszczalny 40
R.2.5 Ocena: Powietrze atmosferyczne w punkcie pomiarowym A odpowiada wymaganym normom, ponieważ wartości zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych
Uwaga:
Kryterium należy uznać za spełnione przy wybranej ocenie odpowiada pomimo braku wpisania uzasadnienia
R.2.6 Powietrze atmosferyczne w punkcie pomiarowym B odpowiada wymaganym normom, ponieważ wartości zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych
Uwaga:
Kryterium należy uznać za spełnione przy wybranej ocenie odpowiada pomimo braku wpisania uzasadnienia
R.2.7 Ocena: Powietrze atmosferyczne w punkcie pomiarowym C odpowiada wymaganym normom, ponieważ wartości zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych
Uwaga:
Kryterium należy uznać za spełnione przy wybranej ocenie odpowiada pomimo braku wpisania uzasadnienia
R.3 |
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI R7