LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R7 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: R.07-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Wyniki obliczeń emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza
Uwaga: dopuszcza się pominięcie jednostek w zapisie \
R.1.1 Zapisany wynik obliczenia emisji SO2: E=7040 kg
R.1.2 Zapisany wynik obliczenia emisji Pyłu: 942,857 kg
R.1.3 Zapisany wynik obliczenia emisji Sadzy: E= 66 kg
R.1.4 Zapisany wynik obliczenia emisji CO2: E = 462000 kg = 462 Mg
R.1.5 Zapisany wynik obliczenia emisji CO: E= 4400 kg
R.1.6 Zapisany wynik obliczenia emisji NO2: E = 880 kg
R.1.7 Zapisany wynik obliczenia emisji benzoapirenu: E = 0,704 kg
R.2
Rezultat 2: Wyniki obliczeń opłat za wprowadzanie wybranych zanieczyszczeń do powietrza oraz opłaty jednostkowej
Uwaga: w przypadku popełnienia przez zdającego błędu rachunkowego w tabeli 1, skutkujacego przenoszeniem nieprawidłowych wartości obliczeń do tabeli 2, przy założeniu poprawnie odczytanych stawek jednostkowych, należy zadanie przeliczyć i uwzględnić wartość, jeżeli obliczenia wykonane są poprawnie; należy uznać również poprawny wynik bez zaokrąglenia do groszy
R.2.1 Naliczone opłaty za SO2: 3097,60 zł
R.2.2 Naliczone opłaty za Pył: 282,86 zł
R.2.3 Naliczone opłaty za Sadzę: 81,18 zł
R.2.4 Naliczone opłaty za CO2: 110,88 zł
R.2.5 Naliczone opłaty za CO: 484,00 zł
R.2.6 Naliczone opłaty za NO2: 387,20 zł
R.2.7 Naliczonw opłaty za Benzoapiren: 222,32 zł
R.2.8 Obliczona opłata całkowita (Razem): 4666,04 zł lub poprawnie zliczona suma
R.2.9 Obliczona opłata jednostkowa za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z kotła opalanego węglem kamiennym Oj = 3242,80 zł/Mg
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI R7