LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R7 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: R.07-01-20.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Ocena jakości powietrza atmosferycznego w wyznaczonych punktach pomiarowych wraz z wykresami słupkowymi_
R.1
W Tabeli 1 zapisane:
R.1.1 R.1.2 R.1.3
kolumna 2; wiersz 1: 40, wiersz 2: 20, wiersz 3:40 kolumna 6; wiersz 1: N; wiersz 2 N; wiersz 3: N kolumna 7; wiersz 1: N; wiersz 2: N; wiersz 3: N
R.1.4
R.1.5 R.1.6 R.1.7
kolumna 8: wiersz 1: N; wiersz 2: N; wiersz 3: N
wykres słupkowy NO 2: punkt Q - 5; punkt Y - 10; punkt Z - 5; norma - 40
wykres słupkowy SO 2: punkt Q - 5; punkt Y - 5; punkt Z - 10; norma - 20
wykres słupkowy PM10: punkt Q - 10; punkt Y - 15; punkt Z - 30; norma - 40
Uwaga:
Należy uznać kryteria za spełnione, jeżeli wykresy słupkowe zostały wykonane poprawnie na podstawie danych przyjętych przez zdającego (kryteria R.1.5 +R.1.7), nawet jeżeli zdający przyjął niewłaściwą normę
Wykres słupkowy 1.
VV>niki średnioroczna eh wartości zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego NO;
R.1.8 R.1.9 R.1.10 Wykres słupkowy 2.
\Yvuiki średnioroczni et Tiarłości
Wykres słupkowy 3.
Rezultat 2: Ocena długookresowego średniego poziomu dźwięku w porze dnia i porze nocy we wskazanych punktach pomiarowych wraz z wykresami słupkowym
Uwaga:
Należy uznać kryteria R.2.3-R.2.6 za spełnione, jeżeli zdający w oparciu o przyjętą niewłaściwą normę dokonał prawidłowej oceny
R.2
W Tabeli 2 zapisane:
kolumna 2; wyniki pomiarów; punkt 1 - 75; punkt 2 - 60; punkt 3 - 75; punkt 4 - 70; punkt 5 - 60; punkt 6 -60; punkt 7 - 60; punkt 8 - 55
R.2.1 R.2.2 kolumna 3; wartości dopuszczalne; pkt. pomiarowy 1: 64; pkt pomiarowy 2: 50; pkt pomiarowy 3: 64; pkt pomiarowy 4: 64; pkt pomiarowy 5: 64; pkt pomiarowy 6: 50; pkt pomiarowy 7: 55; pkt pomiarowy 8: 55_
R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 kolumna 4; pkt pomiarowy 1: PN; pkt pomiarowy 2: PN; pkt pomiarowy 3:PN; pkt pomiarowy 4: PN; pkt pomiarowy 5: N; pkt pomiarowy 6: PN; pkt pomiarowy 7: PN; pkt pomiarowy 8: N
kolumna 5; wyniki pomiarów: punkt 1 - 40; punkt 2 - 40; punkt 3 - 40; punkt 4 - 40; punkt 5 - 40; punkt 6 -40; punkt 7 - 20; punkt 8 - 40
kolumna 6; pkt pomiarowy 1: 59; pkt pomiarowy 2: 40 ;pkt pomiarowy 3: 59; pkt pomiarowy 4: 59; pkt pomiarowy 5: 59; pkt pomiarowy 6: 40; pkt pomiarowy 7: 45; pkt pomiarowy 8: 45
kolumna 7; pkt pomiarowy 1: N; pkt pomiarowy 2: N; pkt pomiarowy 3: N; pkt pomiarowy 4: N; pkt pomiarowy 5: N; pkt pomiarowy 6: N;pkt pomiarowy 7: N; pkt pomiarowy 8: N
Uwaga:
Należy uznać kryteria za spełnione, jeżeli wykresy słupkowe zostały wykonane poprawnie na podstawie danych przyjętych przez zdającego (kryteria R.2.7+R.2.8), nawet jeżeli zdający przyjął niewłaściwą normę
wykres słupkowy pora dnia (wyniki pomiarów): punkt 1 - 75; punkt 2 - 60; punkt 3 - 75; punkt 4 - 70; punkt 5 - 60; punkt 6 - 60; punkt 7 - 60; punkt 8 - 55 oraz
dla pory dnia (normy): punkt 1 - 64; punkt 2 - 50; punkt 3 - 64; punkt 4 - 64; punkt 5 - 64; punkt 6 - 50; punkt 7 - 55; punkt 8 - 55
R.2.7 R.2.8 R.2.9 R.2.10 wykres słupkowy dla pory nocnej (wyniki pomiarów): punkt 1 - 40; punkt 2 - 40; punkt 3 - 40; punkt 4 - 40; punkt 5 - 40; punkt 6 - 40; punkt 7 - 20; punkt 8 - 40 oraz
dla pory nocnej (normy): punkt 1 - 59; punkt 2 - 40; punkt 3 - 59; punkt 4 - 59; punkt 5 - 59; punkt 6 - 40;
punkt 7 - 45; punkt 8 - 45_
Wykres słupkowy 4.
Wykres słupkowy 5.
Wyniki pomiaru długookresowy średniego poziom dźwięku A; pora nocy
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI R7