LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R8 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: R.08-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Obliczona twardość, dawki wagowe, objętościowe oraz stężenie wapna potrzebne do przeprowadzenia procesu zmiękczania wody metodą wapno-soda na zimno
R.1.1 w Tabeli 1: zapisana wartość twardości magnezowej, twMg= 0,3 mmol/dm3 R.1.2 zapisane działanie (niekoniecznie w Tabeli 2): Dawkawag CaO = 56x(2+0,3+0,15+0,25) lub 56x(2+0,3+% 0,3+0,25)
Uwaga 1: Jeżeli zdający nie zapisał działania, ale uzyskał prawidłową wartość dawki wagowej wapna (151,2), to kryterium należy uznać za spełnione.
Uwaga 2: Jeżeli zdający zapisał działanie uwzględniając inną wartość twardości magnezowej, ale zgodną z wartością zapisaną w Tabeli 1, to kryterium należy uznać za spełnione.
R.1.3 w Tabeli 2: zapisana obliczona dawka wagowa wapna: Dawkawag CaO = 151,2 g CaO /m3 R.1.4 zapisane działanie (niekoniecznie w Tabeli 3): Stężenie CCaO =28x(2x60-70) lub 28x(120-70)
Uwaga 1: Jeżeli zdający nie zapisał działania, ale uzyskał prawidłową wartość stężenia wapna (1400), to kryterium należy uznać za spełnione.
R.1.5 w Tabeli 3: zapisane obliczone stężenie wapna 1400 g CaO /m3 R.1.6 zapisane działanie (niekoniecznie w Tabeli 4): Dawkaobj CaO =(151,2x1000):1400
Uwaga 1: Jeżeli zdający nie zapisał działania, ale uzyskał prawidłową wartość dawki objętościowej wapna (108), to kryterium należy uznać za spełnione.
Uwaga 2: Jeżeli zdający zapisał działanie uwzględniając inną wartość dawki wagowej wapna, ale zgodną z wartością zapisaną w Tabeli 2 i/lub inną wartość stężenia wapna, ale zgodną z wartością zapisaną w Tabeli 3, to kryterium należy uznać za spełnione.
R.1.7 w Tabeli 4: zapisana obliczona dawka objętościowa wapna 108 cm3/dm3 R.1.8 w Tabeli 5 zapisane wartości: w wierszu 1 - 151,2; w wierszu 3 - 1400; w wierszu 5 - 108 R.2 Rezultat 2: Obliczona twardość, dawki wagowe, objętościowe oraz stężenie sody potrzebne do przeprowadzenia procesu zmiękczania wody metodą wapno-soda na zimno
R.2.1 w Tabeli 1: zapisana wartość twardości niewęglanowej, twnw=0,5 mmol/dm3 R.2.2 zapisane działanie (niekoniecznie w Tabeli 2): Dawkawag Na2CO3 =106x(0,5+0,5) lub 106x1 Uwaga 1: Jeżeli zdający nie zapisał działania, ale uzyskał prawidłową wartość dawki wagowej sody (106), to kryterium należy uznać za spełnione.
Uwaga 2: Jeżeli zdający zapisał działanie uwzględniając inną wartość twardości niewęglanowej, ale zgodną z wartością zapisaną w Tabeli 1, to kryterium należy uznać za spełnione.
R.2.3 w Tabeli 2: zapisana obliczona dawka wagowa sody Dawkawag Na2CO3 =106 g Na2CO3 /m3 R.2.4 zapisane w Tabeli 3: 2p > m lub 2p=240>m=130
R.2.5 zapisane działanie (niekoniecznie w Tabeli 3): Stężenie C Na2CO3 = 106x(130-120)
Uwaga 1: Jeżeli zdający nie zapisał działania, ale uzyskał prawidłową wartość stężenia sody (1060), to kryterium należy uznać za spełnione.
R.2.6 w Tabeli 3 zapisane obliczone stężenie sody 1060 g Na2CO3 /m3 R.2.7 zapisane działanie (niekoniecznie w Tabeli 4): Dawkaobj Na2CO3 = (106 x 1000):1060
Uwaga 1: Jeżeli zdający nie zapisał działania, ale uzyskał prawidłową wartość dawki objętościowej sody (100), to kryterium należy uznać za spełnione.
Uwaga 2: Jeżeli zdający zapisał działanie uwzględniając inną wartość dawki wagowej sody, ale zgodną z wartością zapisaną w Tabeli 2 i/lub inną wartość stężenia sody, ale zgodną z wartością zapisaną w Tabeli 3, to kryterium należy uznać za spełnione.
R.2.8 w Tabeli 4 zapisana obliczona dawka objętościowa sody 100 cm3/dm3 R.2.9 w Tabeli 5 zapisane wartości: w wierszu 2 - 106; w wierszu 4 - 1060; w wierszu 6 - 100
R.3

........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI R8