LOGOWANIE

KWALIFIKACJA S2 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: S.02-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zrealizuj reklamę radiową zgodnie ze scenariuszem.
Wykonanie tego zadania będzie wymagało nagrania tekstu czytanego przez lektora oraz utworu muzycznego zagranego na instrumencie klawiszowym, a następnie zmontowania nagranych plików dźwiękowych z gotowymi plikami efektów dźwiękowych dostępnymi na pulpicie komputera na stanowisku postprodukcyjnym w folderze PLIKI AUDIO.
Przygotuj studio oraz reżysernię do nagrania lektora i instrumentu klawiszowego.
Czas na wykonanie związanych z tym czynności nie powinien przekroczyć 30 minut.
Przed przystąpieniem do przygotowania studia nagrań oraz reżyserni zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego (ZN), przez podniesienie ręki, zamiar wykonania tych czynności. Po uzyskaniu zgody wykonaj je w obecności egzaminatora.
W studio dobierz i ustaw mikrofon do nagrania lektora. Do mikrofonu lektora zastosuj Pop-filtr. Podłącz mikrofon lektora i instrument klawiszowy do symetrycznych wejść interfejsu audio. Zapewnij wykonawcom odsłuch słuchawkowy. Kable mikrofonowe i słuchawkowe ułóż tak, aby nie były narażone na uszkodzenia oraz nie utrudniały pracy osobom przebywającym w studio.
Przejdź do reżyserni i skonfiguruj stanowisko realizatora nagrania.
Na pulpicie komputera utwórz folder roboczy i opisz go swoim numerem PESEL. W programie DAW służącym do rejestracji i edycji dźwięku utwórz sesję wielościeżkową o parametrach 44,1 kHz/24 bity. Sesję tę oraz nagrywane pliki dźwiękowe zapisuj w folderze roboczym.
Skonfiguruj odsłuch dla wykonawców tak, aby obaj słyszeli dźwięk instrumentu klawiszowego, głos lektora oraz twój głos odbierany przez mikrofon komunikacyjny w reżyserni. Przeprowadź próbę z wykonawcami, podczas której ustalisz proporcje odsłuchu w ich słuchawkach, brzmienie głosu lektora i instrumentu klawiszowego oraz poziom sygnału wejściowego na poszczególnych ścieżkach w sesji oprogramowania
DAW.
Po wykonaniu czynności przygotowawczych zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do nagrania lektora i instrumentu klawiszowego.
Nagraj tekst czytany przez lektora oraz krótki utwór muzyczny wykonany na instrumencie klawiszowym.
Czas na wykonanie tych czynności nie powinien przekroczyć 25 minut. Możesz zarejestrować maksymalnie 5 wersji nagrania.
Pliki dźwiękowe nagraj w formacie .wav. Nazwij je adekwatnie do źródła dźwięku. Nagrania nie powinny zawierać zniekształceń nieliniowych.
Skopiuj folder roboczy z nagranymi plikami dźwiękowymi i sesją oprogramowania DAW na pendrive i przenieś na pulpit komputera znajdującego się na stanowisku postprodukcyjnym.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przejścia na stanowisko postprodukcyjne. Na stanowisku postprodukcyjnym wykonaj obróbkę materiału dźwiękowego.
Otwórz sesję oprogramowania DAW i dokonaj wyboru nagrań. Nagrania te oraz pliki z gotowymi efektami dźwiękowymi, które dostępne są na pulpicie komputera w folderze PLIKI AUDIO, wykorzystaj do zmontowania reklamy. Na ścieżkach w sesji oprogramowania DAW zastosuj korekcję barwy oraz obróbkę dynamiki. Głos lektora powinien być wyraźnie słyszalny na tle muzyki. W końcowym etapie swojej pracy wykonaj mastering. Poziom szczytowy sygnału nie powinien przekroczyć -1 dBFS. Czas trwania reklamy ma wynosić najwyżej 40 sekund.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI S2