LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T14 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: T.14-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Umowa najmu statku na rejs wycieczkowy przez biuro podróży
uwzględnia: \
R.1.1 datę i miejsce zawarcia umowy: data w przedziale od 01.09 do 30.09.2016 r.; miejsce: Toruń
R.1.2 dane wynajmującego: nazwa Wis-Trans, ul. Winnicka 4, 87-100 Toruń, NIP 345 666 11 22 osoba reprezentująca Jacek Twardecki
R.1.3 dane najemcy: nazwa Biuro Podróży Event, adres ul. Warszawska 15, 87-102 Toruń, NIP 135 246 33 55, osoba reprezentująca Adam Nowak
R.1.4 nazwę i nr rejestracyjny statku wycieczkowego: nazwa Goplana, nr rej. WA 010070
R.1.5 miejsce eksploatacji statku: rzeka Wisła w Toruniu
R.1.6 datę i czas trwania najmu: od 12.10.2016 r. od godz. 16.00 do 12.10.2016 r. do godz. 18.00
R.1.7 cel eksploatacji statku: turystyczny/wypoczynkowy/rekreacyjny/integracyjny/wycieczkowy
R.1.8 całkowity koszt najmu: netto w zł 2200,00; VAT w zł 176,00; brutto w zł 2376,00 (dopuszcza się zapis kwot odpowiednio: 2200; 176; 2376)
R.1.9 podpis najemcy: Adam Nowak
R.1.10 podpis wynajmującego: Jacek Twardecki
R.2
Rezultat 2. Faktura od armatora dla biura podróży za usługę najmu statku
uwzględnia: \
R.2.1 dane sprzedawcy: Wis-Trans, ul. Winnicka 4, 87-100 Toruń, NIP 345 666 11 22
R.2.2 dane nabywcy: Biuro Podróży Event, ul. Warszawska 15, 87-102 Toruń, NIP 135 246 33 55
R.2.3 nr rachunku bankowego sprzedawcy: 23 1234 5678 0000 0001 2345 6789
R.2.4 sposób zapłaty: przelew, termin zapłaty do: 09.10.2016 r.
R.2.5 nazwę usługi: najem statku wycieczkowego/rejs statku wycieczkowego/rejs statkiem/wynajem statku
R.2.6 jednostkę miary i ilość godzin: j.m.: godzina/h, ilość: 2
R.2.7 cenę jednostkową netto w zł: 1100,00 (dopuszcza się zapis: 1100)
R.2.8 wartość netto w zł: 2200,00 (dopuszcza się zapis: 2200)
R.2.9 stawkę VAT w %: 8, kwota VAT w zł: 176,00, wartość brutto w zł: 2376,00 (dopuszcza się zapis kwot odpowiednio: 176; 2376)
R.2.10 do zapłaty: 2376,00 zł, słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć zł (dopuszcza się zapis: 2376)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI T14