LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - CZERWIEC 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-14.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zakład INTER z Lublina, produkujący telewizory, dokonał wyboru dostawców na podzespoły do montażu telewizorów. Jednym z podzespołów jest wyświetlacz ekranowy. Ich dostawcą jest Zakład TELEWIZJA sp. z o.o.
Zakład INTER posiada na swoim terenie dwa magazyny: magazyn surowców (w tym przypadku podzespołów) i magazyn wyrobów gotowych.
Wypełnij dokument Pz związany z przyjęciem w dniu 16.06.2014 r. wyświetlaczy ekranowych do magazynu surowców zakładu oraz uzupełnij kartoteki magazynowe poszczególnych wyświetlaczy ekranowych: 32" i 40". Wykorzystaj informacje dotyczące zakupu podzespołów oraz dane zakładu produkcyjnego i dostawcy.
Wypełnij dokument Rw w związku z wydaniem w dniu 17.06.2014 r. surowców do produkcji. Wykorzystaj informacje dotyczące produkcji telewizorów. Ponownie uzupełnij kartoteki magazynowe (po wydaniu do produkcji wyświetlaczy).
Wypełnij dokument Pw w związku z przyjęciem telewizorów do magazynu wyrobów gotowych w dniu 17.06.2014 r. po pierwszej zmianie. Wykorzystaj informacje dotyczące produkcji telewizorów i ich cen.
Informacje dotyczące zakupu podzespołów, produkcji telewizorów i ich cen Informacje o dostawie podzespołów (wyświetlaczy)
Dostawy będą odbywały się trzy razy w miesiącu w tych samych dniach tj. 5, 15 i 25, w przypadku wystąpienia dnia wolnego od pracy, dostawa odbędzie się dnia następnego. Dostawa dnia 16.06.2014 r.
godzinie 12.00 zawiera 4800 szt. wyświetlaczy 32" (calowych) w cenie 500,00 zł/szt. i 2400 szt. wyświetlaczy 40" (calowych) w cenie 750,00 zł/szt. Wyświetlacze dostarcza Zakład TELWIZJA sp. z o.o. z Kielc.
Informacje o produkcji i wyrobach gotowych
Zakład INTER pracuje na trzy zmiany, na każdej zmianie składa się na gotowo 160 szt. telewizorów 32"
1 80 szt. telewizorów 40". Materiały do montażu z magazynu surowców pobierane są do magazynu na produkcji tylko na pierwszej zmianie, w takiej ilości aby zapewnić ciągłość produkcji na trzech zmianach. Po każdej zmianie wyroby gotowe przekazywane są do magazynu wyrobów gotowych.
Cena wyprodukowanego telewizora to: 32" - 1200,00 zł/szt., 40" - 2000,00 zł/szt.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30