LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - CZERWIEC 2015 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-15.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Ilościowo-wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych brutto i netto
Zdający wpisał ilość i wartość zapotrzebowania brutto na:
1.1 opakowania foliowe: 11 000 szt., 220,00 z
1.2 miazgę kakaową: 440 kg, 11 880,00 z
1.3 proszek mleczny: 330 kg, 3 465,00 z
1.4 tłuszcz kakaowy: 110 kg, 396,00 z
1.5 cukier: 220 kg, 440,00
Zdający wpisał ilość i wartość zapotrzebowania netto na:
1.6 opakowania foliowe: 0 szt., 0,00 z lub "-" lub ilość i wartość zapotrzebowania netto, wynikające z obliczonej ilości zapotrzebowania brutto w poz.1.1 1.7 miazgę kakaową: 80 kg, 2 160,00 z lub ilość i wartość zapotrzebowania netto, wynikające z obliczonej ilości zapotrzebowania brutto w poz.1.2 1.8 proszek mleczny: 0 kg, 0,00 z lub "-" lub ilość i wartość zapotrzebowania netto, wynikające z obliczonej ilości zapotrzebowania brutto w poz.1.3 1.9 tłuszcz kakaowy: 10 kg, 36,00 z lub ilość i wartość zapotrzebowania netto, wynikające z obliczonej ilości zapotrzebowania brutto w poz.1.4 1.10 cukier: 70 kg, 140,00 z lub ilość i wartość zapotrzebowania netto, wynikające z obliczonej ilości zapotrzebowania brutto w poz.1.5 Rezultat 2: Dokument RW
Zdający wpisał
2.1 Przedsiębiorstwo Produkcyjne PRZYJEMNOŚĆ, ul. Rolna 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub Przedsiębiorstwo Produkcyjne PRZYJEMNOŚĆ lub PP PRZYJEMNOŚĆ lub PRZYJEMNOŚĆ
2.2 skąd: magazyn - dokąd: produkcja
2.3 numer bieżący 122/RW/2015, datę wystawienia: 16.06.2015 r.
2.4 przeznaczenie: produkcja
2.5 nazwę materiału cukier, ilość wydana 220, cena jednostkowa 2,00, wartość 440,00 lub ilość i wartość zapotrzebowania brutto z poz 1.5 2.6 nazwę materiału tłuszcz kakaowy: ilość wydana 110 , cena jednostkowa 3,60 , wartość 396,00 lub ilość i wartość zapotrzebowania brutto z poz 1.4 2.7 nazwę materiału proszek mleczny, ilość wydana 330, cena jednostkowa 10,50, wartość 3 465,00 lub ilość i wartość zapotrzebowania brutto z poz 1.3 2.8 nazwę materiału miazga kakaowa: ilość wydana 440, cena jednostkowa 27,00, wartość 11 880,00 lub ilość i wartość zapotrzebowania brutto z poz 1.2 2.9 nazwę materiału opakowania foliowe: ilość wydana 11 000, cena jednostkowa 0,02, wartość 220,00 lub ilość i wartość zapotrzebowania brutto z poz 1.1 2.10 KTM wydanych materiałów: cukier - 11.22.112, tłuszcz kakaowy - 11.22.116, proszek mleczny - 11.22.117, miazga kakaowa - 11.22.118, opakowanie foliowe - 01.33.050 (należy uznać, jeżeli wpisał przynajmniej trzy numery KTM poszczególnych materiałów) lub wpisał KTM wpisanych materiałów w dokumencie
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A30