LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - CZERWIEC 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-17.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Zestawienie wyników analizy dwukryterialnej ABC/XYZ zapasów
\Zdający wpisał do grupy wyłącznie:
R.1.1 AX: G20/30 i P24/20
R.1.2 AY: G16/20
R.1.3 AZ: G24/65
R.1.4 BX: P28/30
R.1.5 BY: G20/23
R.1.6 BZ: G24/45
R.1.7 CY: G24/35 i P20/13
R.1.8 CZ: G16/13
R.2
Rezultat 2: Zamówienie
Zdający wpisał:
R.2.1 numer zamówienia: 87/2017
R.2.2 zamawiającego: Hurtownia BWC/BWC, ul. Wojska Polskiego 152, 53-607 Wrocław, NIP: 896-10-03-142
R.2.3 przyjmującego zamówienie: Przedsiębiorstwo Produkcyjne RONDEL/PP RONDEL/RONDEL, ul. Południowa 2, 81-008 Gdynia, NIP: 586-00-228-42
R.2.4 nazwę towaru: wyłącznie garnek 0 20 cm; 3,0 l i patelnia 0 24 cm; 2,0 l lub nazwy wszystkich towarów przypisanych przez zdającego do AX w R. 1.1 R.2.5 jednostkową cenę zakupu netto (zł): wyłącznie dla garnka 0 20 cm; 3,0 l - 140,00 i dla patelni 0 24 cm; 2,0 l - 110,00 lub jednostkowe ceny zakupu netto wynikające z cennika RONDEL dla wszystkich towarów wpisanych przez zdającego w R.2.4 R.2.6 liczbę zamawianych sztuk: wyłącznie dla garnka 0 20 cm; 3,0 l - 200 i dla patelni 0 24 cm; 2,0 l - 140 lub liczbę zamawianych sztuk wynikającą ze średniej arytmetycznej miesięcznej sprzedaży w I kw. 2017 dla wszystkich towarów wpisanych przez zdającego w R.2.4 (liczba całkowita zaokrąglona w górę)
R.2.7 wartość netto (zł): wyłącznie dla garnka 0 20 cm; 3,0 l - 28 000,00 i dla patelni 0 24 cm; 2,0 l - 15 400,00 lub wartości dla wszystkich towarów wpisanych przez zdającego w R.2.4, wynikające z iloczynu jednostkowych cen zakupu netto (wpisanych przez zdającego w R.2.5) i liczb zamawianych sztuk, obliczonych przez zdającego w R.2.6 R.2.8 wartość brutto (zł): wyłącznie dla garnka 0 20 cm; 3,0 l - 34 440,00 i dla patelni 0 24 cm; 2,0 l - 18 942,00 lub wartości dla wszystkich towarów wpisanych przez zdającego w R.2.4, wynikające z iloczynu wartości netto (obliczonych przez zdającego w R.2.7) i 1,23 R.2.9 razem wartość netto (zł): 43 400,00 lub wartość wynikającą z sumowania pozycji w kolumnie Wartość netto (zł)
R.2.10 razem wartość brutto (zł): 53 382,00 lub wartość wynikającą z sumowania pozycji w kolumnie Wartość brutto (zł)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A30