LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wypełnij dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HERBATEX zestawienie liczby oraz wartości sprzedaży netto dostarczonej do odbiorców herbaty ziołowej zgodnie z otrzymanymi zamówieniami.
Sporządź zestawienie porównawcze kosztów magazynowania herbaty ziołowej w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym HERBATEX i wybierz najtańszy magazyn.
Wystaw z datą 14.06.2019 r. dokument przyjęcia wewnętrznego (PW) na przekazaną do magazynu herbatę ziołową w ilości zgodnej z otrzymanymi zamówieniami.
Sporządź z datą 17.06.2019 r. dokument wydania zewnętrznego (WZ) oraz fakturę sprzedaży na wydaną i sprzedaną Hurtowni A1 herbatę ziołową w ilości zgodnej z zamówieniem.
Informacje do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Informacje dotyczące Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HERBATEX
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HERBATEX produkuje na zamówienia klientów herbatę ziołową w opakowaniach jednostkowych o masie brutto 80 g.
13.06.2019 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję herbaty dla trzech hurtowni w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Dzień później cała produkcja została zakończona i wszystkie wyroby gotowe jednorazowo przekazano z linii produkcyjnej do magazynu.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HERBATEX wynajęło magazyn do przechowania wyprodukowanego zapasu herbaty ziołowej.
Ewidencja magazynowa herbaty ziołowej prowadzona jest według kosztu wytworzenia, który wynosi 4,00 zł za opakowanie jednostkowe.
Herbata w magazynie jest przechowywana w paletowych jednostkach ładunkowych (pjł). Ładunek nie może być piętrzony w stosie paletowym.
Opakowania jednostkowe z herbatą ziołową są pakowane po 50 sztuk w opakowania zbiorcze, a następnie opakowania zbiorcze są kompletowane na paletach po 24 sztuki.
Opakowania zbiorcze o wymiarach 400 x 400 x 214 mm (dł. x szer. x wys.) układane są na paletach EUR w czterech warstwach. Wysokość jednej warstwy to wysokość opakowania zbiorczego.
Parametry palety EUR:
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1 200 x 800 x 144 mm
- masa: 25 kg
Jednostkowa cena sprzedaży netto ustalona jest na poziomie kosztu wytworzenia powiększonego o 20% narzut zysku. Produkt jest objęty 23% stawką podatku VAT._
zamówionej z produkcji
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30