LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - PAŹDZIERNIK 2013 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-13.10


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Dnia 23 października 2013 roku Firma Handlowo-Usługowa „Owocek" zajmująca się sprzedażą owoców, otrzymała zamówienie od Sklepu „A". Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w FHU „Owocek", sporządź plan realizacji zamówienia, zestawienie cenowe, dokument magazynowy WZ oraz fakturę dla odbiorcy Sklepu „A".
Wszystkie informacje dotyczące firmy, zamówienia, zasad prowadzenia gospodarki magazynowej przez firmę oraz niezbędne druki do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Informacje dotyczące Firmy Handlowo-Usługowej „Owocek"
Firma Handlowo - Usługowa „Owocek" ul. Owocowa 13 02 - 648 Warszawa NIP 578-454-12-21 REGON 123 456 789 PKO BP IV O Warszawa 12 1020 4028 1111 0000 8234 4876 Firma jest płatnikiem podatku VAT.
FHU „Owocek" przyjmuje codziennie dostawy zgodnie z otrzymanym zamówieniem. Wielkość dostaw ustalana jest po uwzględnieniu posiadanego zapasu. Po przyjęciu dostaw, ładunek zbiorczy kompletowany jest i wysyłany do odbiorcy. Ładunek kompletuje się według określonych zasad.
FHU „Owocek" realizuje dostawy przygotowując paletowe jednostki ładunkowe na palecie EURO o wymiarach 1200 x 800 x 144 [mm].
Z powodu podjęcia współpracy z nowymi kontrahentami, FHU „Owocek" musi dokonać wyboru
dostawcy towaru, metodą średniej ważonej. Dokument Wz należy wystawić w cenach sprzedaży.
Datę wystawienia dokumentów należy przyjąć datę egzaminu
Ostatni numer wystawionego dokumentu WZ - 125/2013 Ostatni numer wystawionej faktury - 1234/2013 Osoba upoważniona do wystawiania dokumentów: Ewa Limonka
Stan magazynowy
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30