LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Zapotrzebowanie materiałowe brutto dla leku oprzeciwbólowego przeznaczonego na rynek polski - A i rynek niemiecki - B
| Zdający wpisał: |
R.1.1 Kartonik dla leku przeznaczonego na rynek polski - A: j.m.: szt., zap.brutto: 20 000
R.1.2 Ulotka dla leku przeznaczonego na rynek polski - A: j.m.: szt., zap.brutto: 20 000
R.1.3 Folia aluminiowa dla leku przeznaczonego na rynek polski - A: j.m.: m2, zap.brutto: 300
R.1.4 Kartonik dla leku przeznaczonego na rynek niemiecki - B: j.m.: szt., zap.brutto: 10 000
R.1.5 Ulotka dla leku przeznaczonego na rynek niemiecki - B: j.m.: szt., zap.brutto: 10 000
R.1.6 Folia aluminiowa dla leku przeznaczonego na rynek niemiecki - B: j.m.: m2, zap.brutto: 150
R.1.7 Tabletka (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B): j.m.: szt., zap.brutto: 150 000
R.1.8 Arkusz z tworzywa sztucznego (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B): j.m.: m2, zap.brutto: 450
R.1.9 Karton zbiorczy (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B): j.m.: szt., zap.brutto: 150
R.1.10 Taśma do pakowania (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B) j.m.: cm, zap.brutto: 24 000 lub j.m.: m, zap.brutto: 240
R.2
Rezultat 2: Zapotrzebowanie materiałowe netto dla planowanej produkcji leku przeciwbólowego przeznaczonego na rynek polski - A i rynek niemiecki - B
Zdający wpisał: (Uwaga! Jeżeli zdający w rezultacie 1 od R. 1.1 do R. 1.10 podał inne wartości zapotrzebowania brutto i na ich podstawie prawidłowo obliczył zapotrzebowanie materiałowe netto, to należy wpisać " T".)
R.2.1 Kartonik dla leku przeznaczonego na rynek polski - A: j.m.: szt., zap.netto: 10 000
R.2.2 Ulotka dla leku przeznaczonego na rynek polski - A: j.m.: szt., zap.netto: 15 000
R.2.3 Folia aluminiowa dla leku przeznaczonego na rynek polski - A: j.m.: m2, zap.netto: 300
R.2.4 Kartonik dla leku przeznaczonego na rynek niemiecki - B: j.m.: szt., zap.netto: 8 000
R.2.5 Ulotka dla leku przeznaczonego na rynek niemiecki - B: j.m.: szt., zap.netto: 10 000
R.2.6 Folia aluminiowa dla leku przeznaczonego na rynek niemiecki - B: j.m.: itf, zap.netto: 150
R.2.7 Tabletka (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B): zap.netto: 0 lub (-) (jeżeli zdający zostawi puste pole - w kryterium wpisać "N")
R.2.8 Arkusz z tworzywa sztucznego (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B): zap.netto: 0 lub (-) (jeżeli zdający zostawi puste pole - w
kryterium wpisać "N")
R.2.9 Karton zbiorczy (łącznie dla leku przeciwbólowego A i B): zap.netto: 0 lub (-) (jeżeli zdający zostawi puste pole - w kryterium wpisać
"N")
R.2.10 Taśma do pakowania (łącznia dla leku przeciwbólowego A i B): zap.netto: 0 lub (-) (jeżeli zdający zostawi puste pole - w kryterium
wpisać "N")
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A30