LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Formularz planu produkcji i potrzeb materiałowych
Zdający wpisał:
w tabeli Plan produkcji:
R.1.1
w pozycji komplet pościeli bawełnianej 160 x 200 cm; łączna liczba zamówionych wyrobów gotowych [szt.]: 50, liczba wyrobów gotowych, które należy wyprodukować po uwzględnieniu zapasów magazynowych [szt.]: 40
R.1.2
w pozycji obrus bawełniany 160 x 160 cm; łączna liczba zamówionych wyrobów gotowych [szt.]: 20, liczba wyrobów gotowych, które należy wyprodukować po uwzględnieniu zapasów magazynowych [szt.]: 15
R.1.3
w pozycji ręcznik 30 x 50 cm; łączna liczba zamówionych wyrobów gotowych [szt.]: 90,
liczba wyrobów gotowych, które należy wyprodukować po uwzględnieniu zapasów magazynowych [szt.]: 50
R.1.4
w pozycji ręcznik 70 x 140 cm; łączna liczba zamówionych wyrobów gotowych [szt.]: 90,
liczba wyrobów gotowych, które należy wyprodukować po uwzględnieniu zapasów magazynowych [szt.]: 50
w tabeli Plan potrzeb materiałowych:
R.1.5 w pozycji tkanina bawełniana; zapotrzebowanie brutto do produkcji [mb]: 270
R.1.6 w pozycji tkanina bawełniana; wielkość zapasu [mb]: 150
R.1.7 w pozycji tkanina bawełniana; zapotrzebowanie netto do produkcji [mb]: 120 lub zapotrzebowanie netto wynikające z różnicy R.1.5 i R.1.6 R.1.8 w pozycji tkanina ręcznikowa; zapotrzebowanie brutto do produkcji [mb]: 75
R.1.9 w pozycji tkanina ręcznikowa; wielkość zapasu [mb]: 300
R.1.10 w pozycji tkanina ręcznikowa; zapotrzebowanie netto do produkcji [mb]: 0 /- / brak lub zapotrzebowanie netto wynikajace z różnicy R.1.8 i R.1.9 R.2
Rezultat 2: Formularz wartości zrealizowanych zamówień
Zdający wpisał:
w tabeli Jednostkowe ceny netto wyrobów gotowych:
R.2.1
w pozycji komplet pościeli bawełnianej 160 x 200 cm; jednostkowa cena sprzedaży netto [zł]: 69,94
R.2.2
w pozycji obrus bawełniany 160 x 160 cm; jednostkowa cena sprzedaży netto [zł]: 26,39
R.2.3
w pozycji ręcznik 30 x 50 cm; jednostkowa cena sprzedaży netto [zł]: 6,24; w pozycji ręcznik 70 x 140 cm; jednostkowa cena sprzedaży netto [zł]: 23,92
w tabeli Wartość zrealizowanych zamówień:
R.2.4
w pozycji Hotel KORMORAN, komplet pościeli bawełnianej 160 x 200 cm: 2 098,20 lub inną wartość wynikającą z iloczynu R.2.1 i 30
R.2.5
w pozycji Hotel KORMORAN obrus bawełniany 160 x 160 cm: 527,80 lub inną wartość wynikającą z iloczynu R.2.2 i 20 R.2.6
w pozycji Hotel KORMORAN ręcznik 30 x 50 cm: 312,00; ręcznik 70 x 140 cm: 1 196,00 lub inne wartości wynikające z iloczynów R.2.3 i 50
R.2.7
w pozycji Hotel KORMORAN całkowity koszt netto realizacji zamówienia [zł]: 4 134 lub inną wartość wynikającą z sumy od R.2.4 do R.2.6 R.2.8
w pozycji Pensjonat PRZYSTAŃ komplet pościeli bawełnianej 160 x 200 cm: 1 398,80 lub inną wartość wynikającą z iloczynu R.2.1 i 20 R.2.9
w pozycji Pensjonat PRZYSTAŃ ręcznik 30 x 50 cm: 249,60; ręcznik 70 x 140 cm: 956,80 lub inne wartości wynikające z iloczynów R.2.3 i 40
R.2.10
w pozycji Pensjonat PRZYSTAŃ całkowity koszt netto realizacji zamówienia [zł]: 2 605,20 lub inną wartość wynikającą z sumy od R.2.8 do R.2.9 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A30