LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przedsiębiorstwo LALEX zajmuje się produkcją zabawek. Oceń, wykorzystując Formularz wyboru dostawcy i EWZ opakowań kartonowych, dostawców opakowań kartonowych dla Przedsiębiorstwa LALEX i wybierz tego dostawcę, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Oblicz ekonomiczną wielkość zamówienia (EWZ) opakowań kartonowych, przy założeniu rocznego zapotrzebowania w wysokości 1 200 szt. i jednostkowego kosztu utrzymania zapasu w magazynie na poziomie 7,50 zł.
Sporządź z datą 9.01.2019 zamówienie do Producenta Elementów Plastikowych na materiały potrzebne do produkcji 15 szt. samochodzików CARS, uwzględniając strukturę wyrobu gotowego oraz zapas magazynowy materiałów. Dostawa materiałów ma być zrealizowana 14.01.2019 r.
Na podstawie danych z ilościowych kartotek magazynowych sporządź dokument RW nr 12/2019 dotyczący rozchodu z magazynu materiałów do produkcji pluszowych misiów.
Wystaw z datą 9.01.2019 r. dokument WZ oraz fakturę sprzedaży na sprzedane i wydane Hurtowni ŚWIAT ZABAWEK zestawy klocków w liczbie zgodnej z otrzymanym zamówieniem.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Informacje dotyczące dostawców opakowań kartonowych
Dostawca PAX
Zakład PAX jest zlokalizowany w odległości 8 km od Przedsiębiorstwa LALEX. Cena opakowania kartonowego - 0,45 zł/szt.
Przedsiębiorstwo oferuje darmową dostawę do 10 km. Powyżej 10 km cena 4,70 zł/km. Czas oczekiwania na dostawę wynosi 1 dzień. Dostawy są zgodne z zamówieniem, ale sporadycznie się opóźniają. Czas opóźnienia
dostaw wynosi średnio 3 godziny._
Dostawca KARTONEX
Cena opakowania kartonowego - 0,35 zł/szt.
Zakład KARTONEX jest zlokalizowany 35 km od Przedsiębiorstwa LALEX. Oferuje darmową dostawę do 15 km. Cena za każdy kilometr powyżej 15 km wynosi 4,60 zł. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni. Zdarzają się opóźnienia
w dostawach około 2 godziny._
Dostawca PAPIERS
Cena opakowania kartonowego - 0,50 zł/szt.
Koszt dostawy opakowań - 75,00 zł. Czas realizacji zmówienia wynosi 2 dni. Dostawy są realizowane na czas._
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30