LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-20.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Plan przepływu zasobów i informacji w sieci dystrybucji
zapisane
R.1.1 Hurtownia H1 Planowane dostawy [szt.] tylko w 8. tygodniu: 600
R.1.2 Hurtownia H1 Planowane zamówienie [szt.] tylko w 7. tygodniu lub 1 tydzień przed terminem ustalonym przez zdającego dla R.1.1: 600
lub inne, większe od 0, planowane zamówienie zapisane przez zdającego w R.1.1 (liczba zamówień i wielkość zamówień zgodna z zapisami zdającego w R.1.1)
R.1.3 Hurtownia H2 Planowane dostawy [szt.] tylko w 6. i 8. tygodniu: po 700
R.1.4 Hurtownia H2 Planowane zamówienie [szt.] tylko w 5. i 7. tygodniu lub 1 tydzień przed terminami ustalonymi przez zdającego dla R.1.3: po 700
lub inne, większe od 0, planowane zamówienia zapisane przez zdającego w R.1.3 (liczba zamówień i wielkość zamówień zgodna z zapisami zdającego w R.1.3)
R.1.5 Centrum Handlowe Planowane dostawy [szt.] tylko w 6. tygodniu: 800
R.1.6 Centrum Handlowe Planowane zamówienie [szt.] tylko w 5. tygodniu lub 1 tydzień przed terminem ustalonym przez zdającego dla R.1.5: 800
lub inne, większe od 0, planowane zamówienie zapisane przez zdającego w R.1.5 (liczba zamówień i wielkość zamówień zgodna z zapisami zdającego w R.1.5)
R.1.7 Przedsiębiorstwo Produkcyjne JANKA Potrzeby brutto [szt.]: tylko w 6. tygodniu 1 500 i w 8. tygodniu 1 300
lub suma wielkości planowanych dostaw zapisana przez zdającego w tygodniach przyjętych przez zdającego dla hurtowni H1, H2 i Centrum Handlowego
R.1.8 Przedsiębiorstwo Produkcyjne JANKA Planowany spływ z produkcji [szt.] tylko w 6. tygodniu: 4 500
R.1.9 Przedsiębiorstwo Produkcyjne JANKA Planowane zlecenie produkcyjne [szt.] tylko w 4. tygodniu lub 2 tygodnie przed terminem ustalonym przez zdającego dla R.1.8:4 500
lub inne, większe od 0, planowane zlecenie produkcyjne zapisane przez zdającego w R.1.8 (liczba zleceń i wielkość zleceń zgodna z zapisami zdającego w R.1.8)
R.2
Rezultat 2: Zestawienie parametrów utworzonych dla Centrum Handlowego paletowych jednostek ładunkowych (pjł)
zapisane
R.2.1 maksymalna liczba płyt podłogowych na palecie w jednej warstwie [szt.]: 10
R.2.2 maksymalna liczba warstw na palecie: 8
R.2.3 maksymalna liczba płyt podłogowych na jednej palecie [szt.]: 80
lub liczba wynikająca z iloczynu maksymalnej liczby płyt zapisanej przez zdającego w R.2.1 i maksymalnej liczby warstw zapisanej przez zdającego w R.2.2 R.2.4 liczba utworzonych pjł [szt.]: 10
lub liczba wynikająca z ilorazu 800 i maksymalnej liczby płyt zapisanej przez zdającego w R.2.3 (liczba całkowita zaokrąglona w górę)
R.2.5 masa brutto jednej utworzonej pjł [kg]: 265 lub masa wynikająca z sumy 25 i iloczynu 3 oraz maksymalnej liczby płyt zapisanej przez zdającego w R.2.3 R.2.6 masa brutto wszystkich utworzonych pjł [kg]: 2 650
lub masa wynikająca z iloczynu liczby utworzonych pjł zapisanej przez zdającego w R.2.4 i masy brutto jednej utworzonej pjł zapisanej przez zdającego w R.2.5 R.2.7 wysokość ładunku na palecie [m]: 0,96 lub wysokość wynikająca z iloczynu 0,12 i maksymalnej liczby warstw zapisanej przez zdającego w R.2.2 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
R.2.8 wysokość utworzonej pjł [m]: 1,104 lub wysokość wynikająca z sumy 0,144 i wysokości ładunku zapisanej przez zdającego w R.2.7 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
R.2.9 objętość jednej utworzonej pjł [m3]: 1,3248
lub objętość wynikająca z sumy 0,1728 i iloczynu 0,0144 oraz maksymalnej liczby płyt zapisanej przez zdającego w R.2.3 lub objętość wynikająca z iloczynu 1,2 i wysokości zapisanej przez zdającego w R.2.8 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
R.2.10 objętość wszystkich utworzonych pjł [m3]: 13,248
lub objętość wynikająca z iloczynu liczby pjł zapisanej przez zdającego w R.2.4 i objętości zapisanej przez zdającego w R.2.9 (kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał wynik obliczeń z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A30