LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - WRZESIEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-14.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zakład Produkcyjno-Usługowy HAFCIK (ZPU HAFCIK) produkuje firany. Zużycie materiału jest rejestrowane okresowo co 60 dni i wynosi średnio 2 400 bel tkaniny. Jedna bela zawiera 30 mb tkaniny poliestrowej. Koszt zakupu 1 mb tkaniny poliestrowej wynosi 20 zł.
ZPU HAFCIK w celu obniżenia kosztów działalności ustala ekonomiczną wielkość zamówienia (EWZ) materiału do produkcji. Jednostkowy koszt zamówienia surowca wynosi 400 zł/zamówienie, a jednostkowy koszt utrzymania zapasu w ciągu 60 dni wynosi 3 zł/belę.
ZPU HAFCIK planuje wyprodukować 12 000 szt. firan. Zawarł umowy handlowe na ich sprzedaż do trzech odbiorców hurtowych: Hurtowni „TANGO" - 4 000 szt. firan, Hurtowni „WALC" - 3 000 szt. firan oraz Hurtowni „KIER" - 5 000 szt. firan.
W celu realizacji planowanej produkcji ZPU HAFCIK musi dokonać optymalnego wyboru dostawcy materiału.
Wyznacz ekonomiczną wielkość zamówienia EWZ tkaniny poliestrowej w mb, wykorzystując informacje z treści zadania.
Wybierz dostawcę tkaniny poliestrowej metodą średniej ważonej, uwzględniając kryteria wyboru dostawcy tkaniny poliestrowej. Wynik EWZ, średnie wagi dostawców tkaniny poliestrowej oraz nazwę wybranego dostawcy wpisz w zestawienie: EWZ, średnich ważonych dla dostawców dostawców oraz wybór dostawcy tkaniny poliestrowej.
Wypełnij dokument Pz od wybranego dostawcy, zgodnie z obliczoną EWZ. Jednostkę miary przyjętej tkaniny wyraź w mb. Dane PHU HAFCIK oraz dostawcy zawarte są w tabeli adresowej. Data wystawienia i otrzymania Pz: 01.10.2014 r., nr 1/10/2014.
Wypełnij fakturę sprzedaży firan do Hurtowni „TANGO". Dane odbiorcy zawarte są w tabeli adresowej, nr faktury 44/10/2014, data sprzedaży 09.10.2014 r., płatność przelewem w ciągu 21 dni, cena netto 1 szt. firan wynosi 32 zł, stawka VAT 23%.
Wzór na obliczenie EWZ
EWZ = EWD = Q = J2'0'^
V Ku
gdzie:
EWZ=EWD=Q - ekonomiczna wielkość zamówienia/dostawy D - prognoza popytu na materiał (za wybrany okres) Kz - jednostkowy koszt zamawiania zapasu (za jedno zamówienie) Ku - jednostkowy koszt utrzymania zapasu (za wybrany okres)
Dostawca
Kryteria wyboru dostawcy tkaniny poliestrowej
Cena Jakość Terminowość dostaw Elastyczność dostaw
waga-0,3 waga-0,4 waga-0,2 waga-0,1
PP„Sukno" 4 8 4 8
ZP„Len" 5 6 6 7
„Bawełna" sp. z o. o. 6 7 5 6
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30