LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A30 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.30-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zakład Produkcyjny „Bicykl" jest producentem rowerów. W dniu 10 września 2015 r. zakład otrzymał od głównego odbiorcy - Hurtowni Rowerów „Bike" - zamówienie na dostawę 95 różnych rowerów. Gotowy wyrób jest opodatkowany 23% stawką podatku VAT. Realizację wszystkich zamówień zaplanowano na dzień 29 września 2015 r.
W celu realizacji zamówienia zakład musi dokonać wyboru jednego dostawcy części, potrzebnych do produkcji rowerów, spośród czterech, metodą średniej ważonej w oparciu o wcześniej ustalone kryteria (Tabela 1.). Dokonaj obliczeń i wybierz dostawcę, wypełniając zamieszczone zestawienie obliczeń niezbędnych do wyboru dostawcy.
W dniu 21 września 2015 r. zakład otrzymał i przyjął do magazynu części potrzebne do produkcji rowerów (Tabela 2.). Ceny zakupu części do produkcji rowerów u wszystkich dostawców są takie same. Na podstawie danych w Tabeli 2. wypełnij dokument PZ.
W dniu 22 września 2015 r. z magazynu głównego Zakładu Produkcyjnego „Bicykl" nastąpiło przesunięcie części do magazynu działu montażu (Tabela 3.). Na podstawie danych w Tabeli 3. wypełnij dokument Mm. Z magazynu wyrobów gotowych Zakładu Produkcyjnego „Bicykl" w dniu 29 września 2015 r. wydano rowery (Tabela 4.). Na podstawie danych w Tabeli 4 wypełnij dokument WZ.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- zestawienie obliczeń niezbędnych do wyboru dostawcy,
- dokument Pz,
- dokument Mn,
- dokument Wz.
Dane identyfikacyjne Zakładu Produkcyjnego „Bicykl" oraz odbiorcy rowerów
PRODUCENT
Ostatnie numery wystawionych dokumentów:
- dowód PZ-56/PZ/2015 - dowód Mm - 44/Mm/2015 - dowód WZ - 63/WZ/2015 ODBIORCA
Hurtownia Rowerów „Bike" ul. Południowa 6 65-336 Zielona Góra NIP 784-421-34-67 Zakład Produkcyjny „Bicykl" ul. Zachodnia 15 60-123 Poznań NIP 782-521-13-45
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A30