LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG15 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: TG.15-01-20.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Umowa - zgłoszenie udziału w studenckim obozie żeglarskim Mazury 2020
| uwzględnia: \
R.1.1 dane organizatora imprezy turystystycznej: Biuro Podróży Urlop; ul. Centralna 2; 19-300 Ełk; nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych: 0363; NIP: 575 488 65 43, nr rachunku: 40 1610 3166 2222 0020 0453 2111;
R.1.2 dane agenta turystycznego: Agencja Turystyczna Wakacje, ul. Bankowa 53, 62-801 Kalisz, NIP: 599 888 73 35; nr telefonu: 522 88 11 99, adres e-mail: [email protected]
R.1.3 dane uczestnika imprezy turystycznej: imię, nazwisko: Bożena Gajka, PESEL: 00242709346, datę i miejsce urodzenia: 27.04.2000, Poznań
R.1.4 nazwę imprezy turystycznej: obóz żeglarski lub Mazury 2020
R.1.5 miejscowość i termin realizacji imprezy turystycznej: Pisz, 07-21.08.2020 r.
R.1.6 świadczenia zawarte w cenie (wymienione minimum 4 świadczenia spośród): transport; noclegi na jachtach kabinowych; pełne wyżywienie; szkolenie żeglarskie; ubezpieczenie NNW; opieka kadry
R.1.7 wymogi dotyczące kadry obozu żeglarskiego na każdą załogę: 1 instruktor - sternik, posiadający odpowiedni stopień żeglarski i doświadczenie
R.1.8 datę wpłaty za udział w imprezie turystycznej: 24.06.2020 r.
R.1.9 datę i miejscowość sporządzenia umowy: Kalisz, 24.06.2020 r.
R.1.10 czytelny podpis pracownika agencji uprawnionego do wystawiania dokumentu: Tomasz Prabucki
R.2
Rezultat 2: Faktura korygująca
| uwzględnia: \
R.2.1 numer oraz datę wystawienia dokumentu, której dotyczy faktura korygująca: 221/06/20, 24.06.2020 r.
R.2.2 miejscowość wystawienia faktury korygującej: Ełk
R.2.3 dane sprzedawcy: Biuro Podróży Urlop; ul. Centralna 2; 19-300 Ełk; NIP 575 488 65 43
R.2.4 imię, nazwisko, adres nabywcy: Bożena Gajka, ul. Zachodnia 2; 63-600 Kępno
R.2.5 przyczynę korekty: błędna wartość brutto
R.2.6 treść przed korektą wartość brutto razem w zł: 1 720,00 lub 1 720
R.2.7 treść po korekcie wartość brutto razem w zł: 1 620,00 lub 1 620
R.2.8 kwotę korekty do zwrotu w zł: 100,00 lub 100
R.2.9 słownie kwotę do zwrotu w zł: sto złotych zero groszy lub sto zł 00/100 lub sto złotych
R.2.10 czytelny podpis wystawcy: Ewa Mak
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI TG15