LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przedsiębiorstwo Transportowe MAZURYTRANS otrzymało zlecenie przewozu paliwa zgodnie z podpisaną umową ze Stacją Paliw ELVA. Do wykonania zlecenia:
- dobierz cysterny o najwyższym współczynniku wypełnienia przy jednoczesnym spełnieniu przepisów dotyczących stosowania opakowań i cystern według umowy ADR,
- oblicz koszty realizacji jednorazowego zlecenia (przewóz benzyny i oleju napędowego),
- dobierz tablice informacyjne ADR do oznaczenia pojazdów przewożących benzynę i olej napędowy,
- wypełnij krajowy list przewozowy nr 355/2016 z datą wystawienia i załadunku 23.06.2016 r. dla pojazdu przewożącego benzynę,
- sporządź fakturę nr 238/2016 za usługi transportowe zrealizowane w czerwcu zgodnie z umową przewozu. Faktura jest wystawiana ostatniego dnia miesiąca na wszystkie przewozy zrealizowane w danym miesiącu.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Fragment przepisów dotyczących stosowania opakowań i cystern wg Umowy ADR
. r0 , >60 >100 >200
Temperatura wrzenia materiału [ Cl < 60 „_ „_ „„„ > 300
v < 100 < 200 < 300
Maksymalny stopień napełnienia opakowania (cysterny) [%] 90 92 94 96 98 Nazwa
I Aceton Benzyna 95 Nafta O - ksylen Olej napędowy Toluen
Charakterystyka wybranych substancji łatwopalnych
Stan skupienia
ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz
Temperatura zapłonu [°C]
17 <21 21-=-55 24 55 -=-100 6 Temperatura wrzenia [°C]
56,1 65-=-95 >150 137 -=-143 240 -=-290
110,6
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A31