LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z14 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.14-01-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując informacje z Karty choroby poradni stomatologicznej i Instrukcji stosowania laku szczelinowego, wykonaj zabieg profilaktyczny - uszczelnianie bruzd lakiem szczelinowym Helioseal F na modelu z pełnym uzębieniem stałym oraz przeprowadź instruktaż szczotkowania zębów.
Przygotuj stanowisko pracy (wanienki na duże i drobne narzędzia z płynami dezynfekcyjnymi są przygotowane na stanowisku).
Skompletuj wszystkie potrzebne leki, materiały, narzędzia (zamiast dmuchawki wodno-powietrznej przygotuj: strzykawki z napisem „WODA" - do płukania i „POWIETRZE" oraz kulki z waty - do osuszania). Używaj kątnicy na mikrosilnik do oczyszczania zębów bez montowania jej na rękaw unitu. W celu utwardzenia laku szczelinowego podejdź do lampy polimeryzacyjnej.
UWAGA.
Gotowość do wykonania zabiegu i instruktażu higieny jamy ustnej na modelu zasygnalizuj przez podniesienie ręki. Przystąp do wykonania zabiegu i instruktażu po otrzymaniu polecenia od egzaminatora.
Wykonanie zabiegu udokumentuj wpisem w Karcie choroby poradni stomatologicznej oraz zaznaczeniem powierzchni zęba na Diagramie zębowym zgodnie z legendą.
Jako osoba wykonująca zabieg podpisz się imieniem i nazwiskiem „Izabela Pogoda". Ustal i zapisz zalecenia pozabiegowe oraz higieniczne dla pacjentki.
Uporządkuj stanowisko pracy po zabiegu z uwzględnieniem umieszczenia narzędzi w wanienkach dezynfekcyjnych oraz odpadów medycznych skażonych i pozostałych w odpowiednich pojemnikach. Zadanie wykonaj zgodnie z procedurami, uwzględniając zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wpisy w Karcie choroby poradni stomatologicznej oraz w Diagramie zębowym,
- zalecenia pozabiegowe i higieniczne dla pacjentki,
- uporządkowane stanowisko pracy
oraz
przebieg wykonania zabiegu, i instruktażu higieny jamy ustnej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z14