LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z14 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.14-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując informacje z Karty choroby pacjenta, wykonaj zabieg lakowania zęba lakiem szczelinowym Conseal F na przygotowanym modelu zębowym.
Przygotuj stanowisko pracy higienistki stomatologicznej (wanienki na duże i drobne narzędzia z płynami dezynfekcyjnymi są przygotowane na stanowisku) oraz skompletuj wszystkie potrzebne leki, materiały, narzędzia i sprzęt.
Zamiast dmuchawki wodno-powietrznej użyj strzykawki z napisem „WODA" - do płukania i „POWIETRZE" oraz kulki z waty - do osuszania. Używaj kątnicy na mikrosilnik bez montowania jej na rękaw unitu. W celu utwardzenia laku szczelinowego podejdź do lampy polimeryzacyjnej.
UWAGA!
Gotowość do wykonania zabiegu zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki i w jego obecności umyj higienicznie ręce oraz wykonaj lakowanie zęba.
Sporządź dla pacjenta Instruktaż higieny - szczotkowanie zębów metodą Fonesa oraz Instruktaż ćwiczenia Skalouda, wykorzystując druki zamieszczone w arkuszu.
Wypełnij diagram w Karcie choroby pacjenta i uzupełnij Wkładkę do karty choroby pacjenta. Sporządzając dokumenty, w miejscu podpisu wpisuj swój PESEL, a za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu. Uporządkuj stanowisko pracy po zabiegu, traktując wszystkie użyte materiały jako skażone.
UWAGA!
Zgłoś egzaminatorowi gotowość do przygotowania kątnicy do sterylizacji i po otrzymaniu polecenia przystąp do tej czynności w obecności egzaminatora.
Arkusz egzaminacyjny, kątnicę przygotowaną do sterylizacji oraz wanienki z narzędziami pozostaw na stoliku.
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- Diagram w Karcie choroby pacjenta,
- Wkładka do karty choroby pacjenta,
- Instruktaż ćwiczenia Skalouda,
- Instruktaż higieny,
- uporządkowane stanowisko pracy oraz
przebieg higienicznego mycia rąk techniką Ayliffe'a przed zabiegiem lakowania zęba, przebieg lakowania zęba oraz przygotowania kątnicy do sterylizacji.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z14