LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z17 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.17-02-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na modelu anatomicznym szczęki wykonaj akrylową łyżkę indywidualną górną zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty zawartymi w Karcie Laboratoryjnej oraz technologią wykonawstwa łyżek indywidualnych.
Uporządkuj stanowisko pracy.
Po zakończeniu pracy gotową łyżkę indywidualną pozostaw na modelu, na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Zadanie wykonuj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
Podczas wykonywania zadania stosuj zasady organizacji pracy, przestrzegaj zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- model anatomiczny przygotowany do wykonania łyżki indywidualnej górnej,
- wykonana akrylowa łyżka indywidualna dla szczęki z zachowanymi zębami 13 i 14 oraz
przebieg wykonania łyżki indywidualnej dla szczęki z zachowanymi zębami 13 i 14.
ZALECENIA LEKARZA DENTYSTY:
Proszę:
- obrysować zasięg płyty łyżki na modelu;
- zablokować woskiem podcienie w niezbędnych miejscach;
- łyżkę wykonać z akrylu samopolimeryzującego Villakryl IT, zgodnie zaleceniami producenta (ulotka z instrukcją użycia materiału w arkuszu egzaminacyjnym);
- uchwyt łyżki indywidualnej uformować wzdłuż szczytu wyrostka;
- uchwyt łyżki ma przylegać do zachowanych zębów i posiadać wkłęsłości na palce.
JacekKot
podpis lekarza dentysty
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z17