LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - CZERWIEC 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.01-01-15.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta oraz wykonaj masaż klasyczny ręki i przedramienia lewego zgodnie ze zleceniem lekarskim w skierowaniu na zabiegi fizjoterapeutyczne, zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez Przewodniczącego ZNCP.
Przewodniczący ZNCP wyda Ci polecenia, by przystąpić do:
- przygotowania stanowiska do masażu,
- przygotowania pacjenta do masażu,
- wykonania diagnostyki i masażu pacjenta,
- uporządkowania stanowiska po wykonaniu masażu,
- przejścia na indywidualne stanowisko egzaminacyjne w celu kontynuacji egzaminu.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w odpowiednich momentach powinieneś zgłosić:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do zabiegu masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska do masażu, po wykonaniu zabiegu.
Zabieg masażu wykonaj w czasie nie dłuższym niż 15 minut, do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania wykonywania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Poszczególne techniki masażu wykonaj maksymalnie 2 razy (i maksymalnie 2 sposobami).
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając przepisy BHP oraz
ergonomię pracy.
Formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym na stoliku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1