LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 5

KOD ARKUSZA: Z.01-05-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź na potrzeby egzaminu ocenę stanu tkanek pacjenta objętych masażem oraz czynną oceną zakresu ruchomości stawu kolanowego kończyny dolnej lewej. Wykonaj masaż zgodnie ze skierowaniem lekarskim zamieszczonym w arkuszu.
Wykorzystaj informacje zawarte w Opisie stanu zdrowia i możliwości ruchowych pacjenta na podstawie wywiadu. Wypełnij dokumentację obejmującą: Kartę zabiegów pacjenta i Informacje dla pacjenta.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez przewodniczącego.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w czasie wykonywania zadania na stanowisku do masażu powinieneś przez podniesienie ręki zgłosić kolejno:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do masażu,
- zakończenie wykonania zabiegu masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym masażu.
Ocenę i masaż wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję" oznaczający konieczność zaprzestania wykonywania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie, po przekroczeniu czasu (20 minut) przewodniczący ZN przerwie Ci wykonywanie masażu słowami „czas minął".
Poszczególne chwyty zastosowanych technik masażu wykonaj, powtarzając je maksymalnie 2 razy.
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy.
Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojego pacjenta, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Po zakończeniu egzaminu arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na stoliku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1