LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - CZERWIEC 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 6

KOD ARKUSZA: Z.01-06-18.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź na potrzeby egzaminu orientacyjną ocenę ruchomości stawu nadgarstkowego kończyny górnej prawej. Zbadaj palpacyjnie więzadła tego stawu i mięśnie strony tylnej i bocznej przedramienia.
Wykonaj, zgodnie ze Skierowaniem na zabiegi masażu zamieszczonym w arkuszu, masaż w pozycji siedzącej, który będzie obejmował:
- I fazę masażu centryfugalnego stawu nadgarstkowego,
- masaż klasyczny mięśni strony tylnej i bocznej przedramienia.
Wykorzystaj informacje zawarte w Wywiadzie chorobowym.
Wypełnij dokumentację obejmującą: Kartę zabiegów pacjenta i druk Informacje dodatkowe.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do zleconego masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez przewodniczącego ZN.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w trakcie wykonywania zadania na stanowisku należy zgłosić przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do masażu po wykonaniu orientacyjnej oceny ruchomości stawu nadgarstkowego,
- zakończenie wykonania zabiegu masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonaniu masażu.
Ocenę i masaż wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania wykonywania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie. Po przekroczeniu czasu (20 minut) przewodniczący ZN przerwie Ci wykonywanie masażu słowami „czas minął".
Każdy z chwytów zastosowanych technik masażu powtórz 2 razy.
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy.
Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojej pacjentki, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Po zakończeniu egzaminu arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na stoliku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1