LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.01-02-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj diagnostykę i masaż okolicy zabiegowej zgodnie ze skierowaniem lekarskim zamieszczonym w arkuszu, wykorzystując informacje zawarte w Opisie stanu zdrowia i możliwości ruchowych pacjenta na podstawie wywiadu. Masaż wykonaj w pozycji siedzącej pacjenta.
Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta oraz druki: Przeciwwskazania ogólne i miejscowe do wykonania masażu oraz Struktury anatomiczne okolicy objętej masażem. Po zapoznaniu się z treścią zadania, pod kierunkiem przewodniczącego ZN, będziesz realizował kolejne etapy egzaminu. Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki kolejno:
- gotowość do przygotowania stanowiska do zleconego masażu oraz zakończenie tych czynności,
- gotowość do przygotowania siebie i pacjenta do masażu oraz zakończenie tych czynności,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym masażu. Diagnostykę (ocenę) i masaż wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut, lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat: „dziękuję". W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie. W ramach diagnostyki zastosuj co najmniej 3 różne sposoby oceny tkanek okolicy objętej zabiegiem. Poszczególne chwyty i techniki masażu wykonaj 2 razy.
Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN przejdź do indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, aby kontynuować egzamin.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy.
Uwaga:
Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojego pacjenta, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- Karta zabiegów pacjenta,
- Przeciwwskazania ogólne i miejscowe do wykonania masażu,
- Struktury anatomiczne okolicy objętej masażem,
- stanowisko przygotowane do zleconego masażu,
- stanowisko do masażu po wykonanym zabiegu oraz
przebieg przygotowania masażysty i pacjenta do zabiegu wraz z wykonaniem diagnostyki okolicy zabiegowej oraz wykonania zleconego masażu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1