LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: Z.01-03-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj masaż zgodnie ze zleceniem lekarza rehabilitacji zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym, wykorzystując informacje zawarte w Wywiadzie chorobowym.
Wypełnij druk: Informacje dla pacjenta i Kartę zabiegów pacjenta.
Po zapoznaniu się z treścią zadania, pod kierunkiem Przewodniczącego ZNCP będziesz realizował kolejne etapy egzaminu. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki kolejno :
- gotowość do przygotowania stanowiska do zleconego masażu oraz zakończenie tej czynności.
- gotowość do przygotowania siebie i pacjenta do masażu oraz zakończenie tych czynności,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym masażu.
Po komunikacie egzaminatora: „proszę rozpocząć masaż" dokonaj oceny strukturalnej tkanek pacjenta i wykonaj masaż. Czynności te zrealizuj w czasie nie dłuższym niż 15 minut, lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat: „dziękuję". W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Poszczególne techniki masażu wykonaj maksymalnie 2 razy.
Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP przejdź do indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego w celu kontynuacji egzaminu.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy.
Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę twojego pacjenta przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym (stoliku).
Wywiad chorobowy
Pacjentka Anna Kabała, lat 45 uległa wypadkowi, w którym doznała złamania nogi na wysokości 1/2 dalszej części trzonu kości strzałkowej lewej, bez powikłań. Złamana kończyna była unieruchomiona opatrunkiem gipsowym w obszarze podudzia i stopy przez okres 6 tygodni. Po zdjęciu gipsu okazało się, że skóra znajdująca się pod opatrunkiem jest cienka, sucha i niedożywiona. Dotychczas nie prowadzono żadnej rehabilitacji. Aktualnie (w czasie pierwszych zabiegów) należy zwrócić uwagę na poprawę kondycji skóry. Samopoczucie pacjentki w dniu dzisiejszym jest dobre i nie ma przeciwwskazań do zabiegu masażu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1