LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: Z.01-02-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj zabieg masażu limfatycznego kończyny dolnej lewej zgodnie ze zleceniem zawartym w skierowaniu lekarskim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym oraz wypełnij czytelnie załączoną do zadania Kartę zabiegową pacjenta.
Po dokładnym zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez Przewodniczącego ZN.
Przewodniczący ZN wyda Ci polecenia, aby przystąpić do:
- przygotowania stanowiska do masażu,
- przygotowania pacjenta do zabiegu,
- wykonania masażu pacjenta,
- uporządkowania stanowiska po wykonaniu masażu,
- przejścia na indywidualne stanowisko egzaminacyjne w celu kontynuacji egzaminu.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w odpowiednich momentach powinieneś zgłosić przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonaniu zabiegu. Zabieg masażu wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania wykonywania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Poszczególne techniki masażu wykonaj, powtarzając je maksymalnie 2 razy, stosując maksymalnie po 2 sposoby wykonania każdej techniki masażu limfatycznego.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z obowiązującymi procedurami, uwzględniając zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- przygotowane stanowisko do masażu,
- przygotowany pacjent do zabiegu,
- stanowisko do masażu po wykonaniu zabiegu,
- Karta zabiegowa pacjenta
oraz
przebieg przeprowadzenia diagnostyki tkanek pacjenta oraz wykonania I etapu zabiegu masażu limfatycznego kończyny dolnej lewej od strony przedniej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1