LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: Z.01-03-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj zabieg masażu limfatycznego kończyny dolnej prawej zgodnie ze zleceniem zawartym w skierowaniu lekarskim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym oraz wypełnij czytelnie załączoną do zadania Kartę zabiegową pacjenta.
Po dokładnym zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez Przewodniczącego ZN.
Przewodniczący ZN wyda Ci polecenia, aby przystąpić do:
- przygotowania stanowiska do masażu,
- przygotowania pacjenta do zabiegu,
- wykonania masażu pacjenta,
- uporządkowania stanowiska po wykonaniu masażu,
- przejścia na indywidualne stanowisko egzaminacyjne w celu kontynuacji egzaminu.
W szczególności zwróć uwagę na to, że w odpowiednich momentach powinieneś zgłosić przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonaniu zabiegu. Zabieg masażu wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania wykonywania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Poszczególne techniki masażu wykonaj, powtarzając je maksymalnie 2 razy, stosując maksymalnie po 2 sposoby wykonania każdej techniki masażu limfatycznego.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z obowiązującymi procedurami, uwzględniając zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym na stoliku.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- przygotowane stanowisko do masażu,
- przygotowany pacjent do zabiegu,
- stanowisko do masażu po wykonaniu zabiegu,
- Karta zabiegowa pacjenta
oraz
przebieg przeprowadzenia diagnostyki tkanek pacjenta oraz wykonania II etapu zabiegu masażu limfatycznego kończyny dolnej prawej od strony tylnej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1