LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.01-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź na potrzeby egzaminu ocenę stanu tkanek pacjentki objętych masażem oraz ocenę ruchomości stawu nadgarstkowego. Wykonaj masaż zgodnie ze skierowaniem lekarskim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym oraz ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości stawu nadgarstkowego. Wykorzystaj informacje zawarte w Opisie stanu zdrowia pacjentki na podstawie wywiadu. Wypełnij dokumentację obejmującą: Kartę zabiegów pacjenta, Przeciwwskazania ogólne i miejscowe do masażu oraz zalecenia i ćwiczenia dla pacjentki.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez przewodniczącego.
W szczególności zwróć uwagę na to, że przez podniesienie ręki powinieneś zgłosić:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- gotowość do wykonania oceny stanu tkanek pacjenta, ruchomości stawu nadgarstkowego i masażu,
- zakończenie wykonania zabiegu masażu i ćwiczeń zwiększających zakres ruchomości stawu nadgarstkowego,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska do masażu, po wykonaniu zabiegu.
Ocenę, masaż i ćwiczenia wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat „dziękuję" oznaczający konieczność zaprzestania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że wykonałeś zadanie. Po przekroczeniu czasu (20 minut) przewodniczący ZN przerwie Ci wykonywanie masażu słowami „czas minął".
Poszczególne chwyty zastosowanych technik masażu wykonaj, powtarzając je maksymalnie 2 razy. Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy.
Uwaga!
Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojej pacjentki, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Po zakończeniu egzaminu arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na stoliku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1