LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z1 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: Z.01-03-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź ocenę palpacyjną stanu tkanek strony grzbietowej stopy prawej, strony przedniej okolicy stawu skokowego i podudzia prawego. Oceń ruchomość prawej stopy i palców, a następnie wykonaj masaż zgodnie ze Skierowaniem na zabieg masażu, zamieszczonym w arkuszu. Do wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w Opisie stanu zdrowia i możliwości ruchowych pacjentki na podstawie wywiadu. Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta oraz druk Informacje dla pacjentki.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do zleconego masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez przewodniczącego ZN.
W czasie wykonywania zadania na stanowisku do masażu zgłaszaj przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjentki do zabiegu masażu,
- zakończenie wykonania masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym masażu.
Cały zabieg (ocenę oraz masaż) wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat: „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że zadanie zostało przez Ciebie wykonane.
Na potrzeby egzaminu każdy z chwytów zastosowanych technik masażu powtórz 5 razy.
Po przekroczeniu czasu (20 minut) przewodniczący ZN przerwie Ci wykonanie masażu słowami „czas
minął".
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy. Wszystkie niezbędne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Po zakończeniu egzaminu arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na stoliku. Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojej pacjentki, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
Skierowanie na zabieg masażu Imię nazwisko pacjenta: Marzena Sałatkiewicz Wiek: 35 lat
Adres zamieszkania: Nowa Wieś Mała 12
Rozpoznanie: porażenie prawego nerwu strzałkowego wspólnego
Cel zabiegu: przeciwdziałanie zanikom mięśniowym i przykurczom stawowym
Rodzaj zabiegu: masaż klasyczny
Liczba zabiegów: 10
Okolica zabiegu: prawa stopa po stronie grzbietowej, prawy staw skokowy po stronie przedniej oraz strona przednia podudzia prawego
Pieczęć i podpis lekarza Joanna Brzozowska lekarz rehabilitacji Joanna Brzozowska
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z1